Allianz Ayudhaya ชวนพนักงานจัดงานบุญส่งท้ายปี ’60 [PR.NEWS]

กว่า 60 ปีที่ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตนอกจากดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจด้วย โดยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดยมีป้าหมายสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ผ่าน 18กิจกรรมหลัก อาทิ โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” , โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์”, โครงการดนตรีเปลี่ยนชีวิต Music Change Children’s Lives เป็นต้น


พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้กล่าวถึงกิจกรรมเพื่อสังคมล่าสุดที่เข้าไปร่วมในปีนี้

“อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตได้เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา พลังแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดีตลอด 365 วัน โดย เป็น 1 ใน 19 องค์กรที่ตั้งต้นเดินหน้าในเรื่องนี้ โดยเราได้ส่งเสริมให้พนักงาน ตัวแทน และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำดีทุกวัน วันละเล็กละน้อย เน้นให้รู้จักเสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกว่า ซึ่งจริงๆ สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา ที่เราดำเนินมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว “


ก่อนจะอำลาปี 2560 อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ยังได้จัดกิจกรรมประจำปี CSR Charity Fun Fair ซึ่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่เน้นการทำบุญ พร้อมๆ กับมอบความสุข สนุกสนาน เป็นงานแฟร์ที่เน้นการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้า โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย ทั้งพนักงาน ฝ่ายขาย ประชนทั่วไป รวมถึงร้านจากพันธมิตรจากหน่วยงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สถานแรกรับเด็กชาย(บ้านภูมิเวท) รวมถึงมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยฯ โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานำไปใช้ในสานต่อโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)