CIMB Thai มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอาชีวะที่ขาดทุนทรัพย์ [PR.NEWS]

ประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาสายอาชีวะสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยมอบให้แก่สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีกอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมฯ ให้เกียรติรับมอบ

เมื่อปีที่ผ่านมา สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ได้คัดเลือกนักเรียนสายอาชีวะระดับ ปวช.และ ปวส. จากวิทยาลัยการอาชีพปัว เพื่อรับทุนฝึกงานระยะสั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งน้อง 2 คนฝึกงานที่โรงงานโอเมก้า เมือง Bienne เป็นเวลา 2 เดือน หลังจากนั้นน้องทั้งสองกลับไปเรียนต่อที่วิทยาลัย และได้ส่งต่อความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานในต่างประเทศให้แก่เพื่อนๆในวิทยาลัย

 

 

Stay Connected
Latest News