ISUZU ให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ 28 [PR.NEWS]

ฮารุกิ อูเมซาวะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. ฮิโรโอมิ ฟุกุโอกะ รองประธานบริหาร บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้บริหารทั้งสาม ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 28 ณ โรงเรียนบ้านนาทาม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน ครู และคนในชุมชน ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”

Stay Connected
Latest News