ถังขยะอัจฉริยะ เตรียมให้บริการ [PR.NEWS]

อนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร นำทีมผู้บริหารเดินหน้านวัตกรรมเพื่อที่พักอาศัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมี ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักหอสมุด ผู้แทนของ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดี ในโครงการติดตั้งระบบถังขยะอัจฉริยะ SMART TRASH ต้นแบบ นำร่องใน 8 โครงการ (หัวหิน 6 โครงการ ขอนแก่น 1 โครงการ และอุดรธานี 1โครงการ)

Smart Trash หรือถังขยะอัจฉริยะนี้ ถูกวิจัยและออกแบบโดยคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารอาคารที่อยู่อาศัย และอาคารสำนักงานของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ที่มุ่งเน้นการให้บริการให้มีคุณภาพและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่พักอาศัยมาให้บริการเพื่อตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในแต่ละโครงการสอดคล้องตามแนวคิด “Beautiful Community-ความสุขเริ่มที่บ้าน” เติมเต็มความสุข ความอบอุ่น ที่เกิดจากการใช้ชีวิตในสังคมคุณภาพ

Stay Connected
Latest News