เกษตรกรเมียนมาร์ ใช้ Green Way แอปฯ ช่วยทำงาน

ตามวิสัยทัศน์นักพัฒนาแอปฯ Green Way  จะแบ่งปันเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกที่ดีขึ้น โดยเกษตรกรเองคอยให้การช่วยเหลือ เพื่อปรับปรุงผลิตผลทางการเกษตร และระดับรายได้ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

เมียนมาร์มีพื้นที่ราบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 11.67 ล้านเฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมด และยังมีแผนจะขยายพื้นที่เพาะปลูกอีก 5.7 ล้านเฮกตาร์ หรือร้อยละ 8.4 ของพื้นที่ทั้งหมด (อ้างอิง boi )

Green Way  ตั้งขึ้นเดือนพฤษภาคม ปี 2554 ได้ผนวกองค์ความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เข้ากับประสบการณ์ภาคสนาม และบทเรียนต่างๆ จากกลุ่มเกษตรกรที่ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรม กลายเป็นตัวกระตุ้นให้นักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา

การพัฒนาแอปฯ ที่เป็นมิตรกับเกษตรกรนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ปี โดยนักพัฒนาได้ศึกษาอย่างใกล้ชิดถึงความต้องการ พฤติกรรม และเงื่อนไขต่างๆของเกษตรกร พบ 3 เรื่องสำคัญคือ

– การช่วยเหลือด้านเทคนิคเกษตร สำหรับเกษตรกรในเวลาที่เหมาะสม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค กำลังสร้างคอนเทนต์ที่ต้องการตามโซนเกษตร-นิเวศวิทยา ตามช่วงเวลาฤดูกาลต่างๆเพื่อช่วยเกษตรกรตามเวลาที่เหมาะสม

– เชื่อมต่อเกษตรกรกับข้อมูลที่จำเป็น เพื่อปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตรและระดับรายได้ นักพัฒนาทราบดีว่าเกษตรกรต้องการอะไร และใครสามารถสนับสนุนพวกเขาได้ ดังนั้น จึงสร้างการเชื่อมต่อเพื่อประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย

– Green Way แอปฯ ช่วยการฝึกฝน การแบ่งปันความรู้ และเป็น Plantfrom การสำรวจ ช่วยการประหยัดเวลา ประหยัดเงินและประหยัดกระดาษ

นับเป็นการได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกร ช่วยให้นักพัฒนาได้เข้าใจความต้องการของเกษตรมากขึ้น โดยฟีเจอร์ต่างๆ ล้วนแต่เกิดจากความต้องการของชุมชนชาวเกษตรทั้งสิ้น และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลภาคปฏิบัติได้อย่างง่ายได้ และ Green Way ยังได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการนำร่องและเป็นมิตรต่อเกษตรกร ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่กล้าใช้เทคโนโลยีเพราะกลัวจะยุ่งยากต่อการใช้งานจริง

บางตัวอย่างของการใช้ Green Way แอปฯ (คลิกภาพดูคลิปวิดีโอ)

– การทำฟาร์ม มีรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่วิธีการเพาะเมล็ด ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อรับประทานได้แสดงไว้ในหมวดหมู่เฉพาะ และมีหนังสือเกษตรแจกฟรี

– การพยากรณ์อากาศ ได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการป้องกันความสูญเสียครั้งใหญ่ที่เกษตรกรเมียนมาร์ได้ประสบปัญหามา

– ข่าวรายวัน ทั้งหมดในแอปฯเดียว Green Way เป็นแหล่งข่าวสารที่เกษตรกรสามารถหาอ่านข่าวเกษตรได้เพียงแค่คลิกเข้าไป เพียงแค่นี้ เกษตรกรก็จะสามารถประหยัดทั้งเวลาและเงินได้

-การตอบคำถามต่างๆ จะได้รับการตอบกลับโดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่จะคอยช่วยเหลือเกษตรกรด้วยวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้ผลจริง

– ราคาพืชผลรายวัน ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิงในเรื่องราคาขาย และช่วงเวลาในการค้าพืชผล ผู้ใช้งานจะสามารถรู้ถึงความเคลื่อนไหว และแนวโน้มราคาของตลาดพืชผลได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ Green Way แอปฯ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเกษตรกรเพียงเท่านั้น แต่ผู้ได้ผลประโยชน์ร่วมด้านเกษตร อย่าง DOA (องค์กรภาครัฐ) NGOs, ผู้ประกอบการและรวมถึงร้านค้าในท้องถิ่น ต่างก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแอปฯได้

 

ที่มา
greenwaymyanmar

Stay Connected
Latest News