“ครูไก่” อาสาปลูกจิตสำนึก “รักษ์โลก-แบ่งปัน” ให้แก่เด็กน้อย

ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างเด็กๆ มีคุณภาพสู่สังคม และสร้างวัฒนธรรมที่ดีจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป  “ครูไก่” จึงได้เริ่มต้นปลูกต้นกล้าแห่งการอนุรักษ์กับเด็กอนุบาล ของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

“ครูไก่” วิวรรณ สารกิจปรีชา ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ซึ่งป็นโรงเรียนอนุบาลและเตรียมอนุบาล นอกจากเรื่องวิชาการแล้ว โรงเรียนยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพสู่สังคม โดยเน้นการพัฒนาจิต 5 ประการ ตามแนวคิดของ Howard Gardner, PhD. (Five Minds of the Future) ได้แก่ จิตชำนาญการ จิตสังเคราะห์ จิตสร้างสรรค์ จิตเคารพ และจิตจริยธรรม

“ครูไก่” วิวรรณ สารกิจปรีชา ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ด้วยเหตุนี้ จึงได้เริ่มที่จะบ่มเพาะนิสัยแห่งการสร้างสังคมคุณภาพให้กับหนูน้อยทั้งหลาย ตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียนสีเขียวแห่งนี้กันเลยทีเดียว โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ และการแบ่งปันอันเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยครูไก่ วิวรรณ กล่าวถึงรูปแบบการสอนว่า

“การแยกขยะเป็นสิ่งแรกๆที่เราจะเริ่มปลูกฝั่งให้เด็กๆได้เรียนรู้และถือว่าเป็นวินัยและความรับผิดชอบที่ต้องฝึกตั้งแต่เด็ก โดยเราจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อน เช่น การเก็บกล่องนมเพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งเราก็จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วยการเก็บรวบรวมจากที่บ้านมาด้วยเช่นกัน”  

เด็กน้อยหัดช่วยกันชั่งน้ำหนักกล่องนมที่ใช้แล้ว เพื่อจะนำไปรีไซเคิล

นอกเหนือไปจากการเก็บรวบรวมแล้ว โรงเรียนยังสอนให้เด็กๆ รู้จักการช่วยเหลือกัน โดยกล่องนมที่เก็บมาได้นั้นจะทำการแกะและล้างให้สะอาดเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาเก็บไป ถือเป็นการเรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

อีกโครงการที่ทางโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ให้ความสำคัญคือ โครงการเก็บฝากระป๋องอลูมิเนียม เพื่อส่งมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้สอนแต่เพียงปากเปล่าให้เด็กๆ ช่วยกันเก็บฝากระป๋องเท่านั้น แต่ลงลึกถึงขั้นการสร้างความรู้สึกร่วมให้เด็กๆได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความลำบากของผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้

“เราได้ไปขอยืมขาเทียมมาหนึ่งเดือน เพื่อเวียนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่า คนที่เขาพิการไม่มีขาต้องใช้ขาเทียมอย่างไร มีกิจกรรมให้เด็กๆ ลองเคลื่อนที่หรือทำกิจกรรมโดยไม่มีขา ไม่มีแขน หลับตาแล้วบอกความรู้สึกว่าเค้ารู้สึกอย่างไร”

ครูไก่กล่าวในท้ายที่สุดว่า เมื่อสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ด้อยโอกาสให้กับเด็กๆ แล้ว ความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันก็จะเกิดขึ้นเอง โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องบังคับ

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)