เมืองไทยประกันชีวิตรุก CSV สุขภาพ ร่วมเครือข่าย

“สโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี” เมืองไทยประกันชีวิตได้หนุนต่อเป็นปีที่ 8 เช่นเดียวกับความร่วมมือภาคเครือข่ายสุขภาพ ตอบโจทย์ Healthy is a Trend เพื่อประโยชน์ของสังคมและองค์กร

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการตอบแทนสังคมด้วยกระบวนการ CSV (Creating Shared Value ) การสร้างคุณค่าร่วม ระหว่างสังคมและองค์กร ตามนโยบายของบริษัท ที่ต้องการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลไทยสู่ความเป็นเลิศทัดเทียมระดับนานาชาติ

ในครั้งนี้ มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี โดยมี ชูชัย เลิศพงศ์อดิศร ประธานสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี เป็นผู้รับมอบ ซึ่งสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ เอฟซี ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของมืออาชีพ ทั้งในด้านผลงานและการจัดการของสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ รวมถึงมีการสนับสนุนนักกีฬาในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ในการลงแข่งหลากหลายรายการฟุตบอล

เมื่อธุรกิจประกันชีวิตและผู้เอาประกันเปลี่ยนแปลงมาก Future Requirements ก็ต้องตอบโจทย์การให้ความสำคัญด้านการดูแลชีวิตและสุขภาพได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงด้วยเครือข่ายที่กว้างขวาง เพื่อให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน นับเป็นรูปแบบที่บริษัทประกันชีวิตระดับโลกกำลังใช้แนวทางนี้อยู่

Stay Connected
Latest News