5 เหตุผล จะใช้อสม.ออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ

เห็นถึงความสะดวกในการใช้ อยากจะติดต่อแต่ไม่รู้เริ่มที่ไหน นั่นคือข้อมูลที่พบโดยตรง ส่วนอสม.ที่รพ.สต.วังประจัน สตูล เห็นแล้วโทรหา 1175 ขอข้อมูลจะใช้อสม.ออนไลน์ ทันที

ในครั้งนี้จะขอยกตัวอย่าง รพ.สต.วังประจัน สตูล ที่เริ่มใช้แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ของเอไอเอส เมื่อกรกฎาคม 2560 ปัจจุบันมีผู้ใช้แอปฯอสม.ออนไลน์แล้ว 59 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน รวมผู้ใช้ทั้งสิ้น 66 คน

“เมื่อก่อนเวลาทำงานอสม.จะต้องเข้าไปถึงบ้านแล้ว สอบถามอาการแล้วขี่มอเตอร์ไซด์หรือขับรถกลับมารพ.สต. ซึ่งจะต้องมาอธิบายให้หมอฟัง แต่เมื่อมีอสม.ออนไลน์เวลาเราเข้าพื้นที่ เห็นปัญหาบางอย่างแล้วเราอธิบายไม่ถูกไม่รู้ว่าจะต้องแก้เบื้องต้นอย่างไร ก็จะใช้วิธีถ่ายรูปส่งผ่านแอปอสม.ออนไลน์ ซึ่งผู้อำนวยการรพ.สต.จะบอกวิธีแก้ไขเบ้องต้น ทำให้ทำงานง่ายขึ้น…”

ที่กล่าวข้างต้น คือความสะดวกของการใช้อสม.ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นอสม.ของรพ.สต.ใดก็ตามที่เมื่อใช้แล้วจะรู้สึกไม่แตกต่างกันเลย รวมถึงความสะดวกรวดเร็วเมื่อเข้าถึงพื้นที่

“อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้จากแอปอสม.ออนไลน์คือ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของอสม. เมื่อเจ้าหน้าที่รพ.สต.ส่งข้อมูล ข่าวสารด้านสาธารณสุขผ่านทางแอปฯอสม.ออนไลน์ อสม.ก็สามารถนำไปกระจายข่าว และแนะนำให้แก่คนในชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ เช่นเดียวกันหากเกิดเหตุด่วน เหตุร้ายหรือต้องการปรึกษากับเจ้าหน้าที่รพ.สต.ก็สามารถสอบถามผ่านแอปฯได้ทันที จึงช่วยให้อสม.ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปยังรพ.สต.เหมือนในอดีตที่ผ่านมา”

อาซีซ๊ะ ละใบโดย ประธานชมรมอาสาสมัครสามธารณุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลวังประจันเล่าถึงสิ่งที่ได้รับ

สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล วัฒนชัย ไชยจิตต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วังประจัน อำเภอควรโดน จังหวัดสตูล และมหัณณพ อภินันทนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคใต้ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เยี่ยมชมการทำงานของอสม.ที่ใช้แอปฯอสม.ออนไลน์ในบ้านหญิงหลังคลอด ซึ่งมีสาธารณสุขในพื้นที่ข้างเคียงของสตูลร่วมดูงาน และฟังคำแนะนำการใช้จากเจ้าหน้าทีเอไอเอสด้วย

ทั้งนี้ หากเทียบอดีตที่อสม.ยังไม่มีแอปฯ อสม.ออนไลน์พบว่า

1.อดีตการจัดประชุม อสม. ใช้วิธีแจ้งในที่ประชุม อสม. ถ้าด่วนก็โทรศัพท์แจ้ง หรือขี่มอเตอร์ไซต์ไปแจ้ง ปัจจุบันแจ้งผ่านทางไลน์ บอกหัวข้อไปด้วย ใ้ห้มีการตอบรับว่าจะร่วมประชุมหรือไม่ เพื่อการเตรียมการของว่าง อาหารได้อย่างถูกต้อง ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา

2.อดีตการดำเนินงานกลุ่มแม่และเด็ก การดูแลหญิงหลังคลอดล่าช้า เพราะต้องรอญาติมาแจ้ง รวบรวมเอกสาร และไปติดตามเยี่ยมหลังคลอดภายหลัง ปัจจุบัน ถ่ายภาพ ส่งข้อมูล พิกัดให้เจ้าหน้าที่ได้ทันที และติดตามพัฒนาการด็กได้อย่างรวดเร็ว รวมการฉีดวัคซีนได้ครบตามเกณฑ์

3.อดีตกลุ่มผู้สูงอายุ อสม.จะต้องเดินทางไปเยี่ยมที่บ้าน ลงบันทึกตามแบบฟอร์ม แล้วเดินทางต่อมาส่งเอกสารดังกล่าวที่รพ.สต. ปัจจุบันเยี่ยมโดยผ่านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการผ่านแอปฯอสม.ออนไลน์ แล้วเจ้าหน้าที่รพ.สต.จะให้คำแนะนำต่อสม. หรือญาติผู้ป่วย ผ่านแอปฯเลย

4.อดีตงานควบคุมป้องกันโรค เช่นการระบาดไข้เลือดออก แจ้งทางโทรศัพท์ หรือต้องไปลงแจ้งที่บ้านอสม.รายงานดัชนีลูกน้ำยุงลายจะใช้กระดาษ ปัจจุบันอสม.เยี่ยมบ้าน รายงานผ่านแอปฯอสม.ออนไลน์ทุกอย่าง รวมทั้งค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทใำห้รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดค่าเอกสาร

5.อดีตการสร้างฐานความรู้และพัฒนาอสม. จะต้องจัดประชุม แจ้งผ่านเอกสาน แผ่นพับฯลฯ ปัจจุบันในแอปฯอสม.ออนไลน์จะมีหัวข้อข่าว และประกาศโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต. จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรององค์ความรู้ที่ถูกต้อง ให้อสม.นำไปใช้ในการสื่อสารต่อไปยังประชาชนให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันรพ.สต.จำนวน 1,500 แห่ง (จากจำนวนทั้งหมด 9,826) ได้ใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์ โดยอสม.ที่ใช้ไปแล้ว 30,000 ราย (จากจำนวนอสม.ทั่วประเทศ 1.3 ล้านราย) เอไอเอส จึงยังคงเดินหน้าต่อในการปรับปรุงรูปแบบเมนูต่างๆ ให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งขณะนี้แอปฯอสม.ออนไลน์สามารถใช้ได้บนระบบ iOS เป็นที่เรียบร้อย ยิ่งเป็นการตอบโจทย์ Digital Workplace ของอสม.ออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567