แม่น้ำทั้ง 10 สาย มีขยะพลาสติกจากเราๆ ท่านๆ อยู่เท่าไหร่?

#UNEnvironment เผย ขยะพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ถึง 8 ล้านตันขึ้นไป จะอยู่ในมหาสมุทรโลกทุกปี ขยะดังกล่าวมาถึงที่นั่นได้อย่างไร?

ส่วนใหญ่มาจากแม่น้ำชื่อดังของโลก ซึ่งเป็นเส้นทางการทิ้งขยะโดยตรงจากเมืองต่างๆ ของโลกสู่สภาพแวดล้อมทางทะเล

แม่น้ำทั้ง 10 แห่งนี้มีปริมาณมากกว่า 90% ของขยะพลาสติกที่ตกค้างอยู่ในมหาสมุทร รายละเอียดดังนี้

1.Chang Jiang (แม่น้ำแยงซี) 1,469,481 ตัน
2.Indus 164,332 ตัน
3.Huang He (Yellow River) 124,249 ตัน
4.Hai He 91,858 ตัน
5.Nile 84,792 ตัน
6.Meghna, Brahmaputra, Ganges 72,845 ตัน
7.Zhujiang (Pearl River) 52,958 ตัน
8.Amur 38,267 ตัน
9.Niger 35,196 ตัน
10.Mekong 33,431 ตัน
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง !

ที่มา เรื่อง/ภาพ

 

Stay Connected
Latest News