ฝากไว้ในแผ่นดินไทย 140 บี.กริม แอนด์ โก

ปีนี้บริษัท บี.กริม แอนด์ โก บริษัทเยอรมันที่ดำเนินธุรกิจในเมnองไทยมีอายุ 140 ปี หรือ 6 แผ่นดิน ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ มหาเศรษฐีอันดับ อันดับที่ 23 ของประเทศ เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 4.14 หมื่นล้านบาท (จากการจัดอันดับของ Forbes ปี 2560)

ด้วยวาระพิเศษ จะฉลองวาระสำคัญนี้ด้วยการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์การสื่อสาร ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแม้กระทั่งด้านดนตรี แทนการจัดกาลาดินเนอร์ในโรงแรมห้าดาวเหมือนรายอื่น ๆ

 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม กล่าวถึงความตั้งใจในการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์และศิลปะครั้งใหญ่ ภายใต้ชื่อ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” ว่า

“บี.กริมดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 140 ปี พร้อม ๆ กับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในทุกด้าน เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 บี.กริมได้รับหน้าที่ขุดคลองรังสิต และระหว่างทำการขุดคลอง บี.กริมได้สร้างวัดมูลจินดารามขึ้นมาเพื่อให้คนงานมีโอกาสได้กราบไหว้ สำหรับนิทรรศการนี้ เป็นการย้อนประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไทยและเยอรมัน อันเป็นหลักฐานความสัมพันธ์ทางการฑูตมานานกว่า 200 ปี มาจัดแสดง ”

นิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” โดยภัณฑารักษ์ คุณโสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ มี 2 ส่วน คือ “เรื่องเล่าจากการสื่อสารทางไปรษณีย์ ความสัมพันธ์ไทย – เยอรมนี และ 140 ปี บี.กริม” และการจัดแสดงงานศิลปะโดยศิลปินไทยร่วมสมัย 15 ท่าน เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานหอศิลปกรุงเทพฯ

โดยหลักฐานประวัติศาสตร์การสื่อสารทางไปรษณีย์ (Postal History) กว่า 50 ชิ้นจากทั้งหมด 232 ชิ้น ซึ่งเป็นของสะสมอันทรงคุณค่าของ สมกฤชทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์ ที่ใช้ทั้งเวลาและความอุตสาหะในการเก็บรวบรวมโปสการ์ดทั้งหมด เพื่อแสดงประวัติการสื่อสารระหว่างไทยกับเยอรมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 9 โดยแบ่งเป็น 6 หมวดสำคัญ ได้แก่ หลักฐานการสื่อสารของผู้ก่อตั้งบี.กริม หลักฐานการสื่อสารระหว่างสมาชิกตระกูลลิงค์ หลักฐานการสื่อสารทางการทูตระหว่างกงสุลเยอรมนีและสยาม หลักฐานการสื่อสารทางธุรกิจของบี.กริม หลักฐานการสื่อสารของบริษัทเยอรมันที่เข้ามาทำธุรกิจในสยาม

 

ส่วนหนึ่งของโปสการ์ดที่นำมาจัดแสดง

 

และชุดไปรษณียบัตรที่ส่งโดยสมาคมชาวเยอรมันในบางกอก ในรูปแบบ ซองจดหมาย ตราประทับ ตราไปรษณียากร การ์ดไปรษณียบัตร และไปรษณียบัตรรูปภาพ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แห่งการมีตัวตนอยู่จริงของบุคคลสำคัญ ทั้งยังสะท้อนภาพอดีตและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การคมนาคม และสภาพสังคมของทั้งสองประเทศอย่างชัดเจน นับเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็ก ๆ ที่ช่วยเติมเรื่องราวให้หน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา 5 รัชสมัยของ บี.กริม เกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ได้ในที่สุด

นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานจาก 15 ศิลปินไทยร่วมสมัย ที่ได้แรงบันดาลใจจาก การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีของ บี.กริม – ‘ห้างฝรั่ง’ ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของศิลปินไทยร่วมสมัยถึง 15 ท่าน ได้แก่ พินรี สัณฑ์พิทักษ์, ธวัชชัย พันธุสวัสดิ์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, ดร. คธา แสงแข, กฤช งามสม, อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, ปานพรรณ ยอดมณี, ดุษฎี ฮันตระกูล, เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, สุรเจต ทองเจือ, ถกล ขาวสอาด, อานนท์ ไพโรจน์, ธิติพร โกธรรม และ ฐิติรัตน์ สกุลตันติเมธา

โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 และนิทรรศการจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 11 จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

 

นอกจากนี้บี.กริมยังให้ความสำคัญกับเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง หนึ่งในกิจกรรมที่ส่งผลต่อระดับประเทศที่บี.กริมทำต่อเนื่องมาก 5 ปีคือการร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย เพื่อฟื้นฟู ประชากรเสือโคร่ง จนปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้นจาก 12 ตัวเป็น 15 ตัว

เยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย ขยายความว่าเสือโคร่งเป็นสัตว์ผู้ล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร ดังนั้นที่ใดมีเสือโคร่ง นั่นหมายความว่าที่นั่นมีระบบนิเวศน์สมบูรณ์ มีป่าและน้ำสมบูรณ์ ปัจจุบันประชากรเสือโคร่งทั่วโลกลดจำนวนลงอย่างมาก จึงมีการทำพันธกิจระดับโลกว่าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเสือโคร่งอาศัยอยู่จะต้องช่วยกันเพิ่มประชากรเสือโคร่งให้เป็น 2 เท่าภายในปี 2022 โดยประเทศไทยมีเสือโคร่งมากเป็นอันดับ 4 ของโลกจำนวน 250 ตัว

 

ดร.ฮาราล ลิงค์และเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์

 

เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา บี.กริม เข้ามาร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมเชิงกลยุทธิ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน โดยช่วยสนับสนุนการวิจัยสัตว์ป่าและติดตาม , รณรงค์ให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์ ดูแลคุณภาพชีวิตให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโดยตรง รวมถึงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งให้ดีขึ้น

“ ผลลัพธ์ที่ได้ในวันนี้ ประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้นจาก 12 ตัว เป็น 16 ตัว นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกถือว่านี่คือความสำเร็จสูงสุด ที่สำคัญคือ เรามีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานเราในอนาคตได้”

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวในท้ายที่สุดว่า บี.กริม แอนด์ โก เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทย ตามเจตนารมย์ของบรรพบุรุษในฐานะที่บี.กริมได้ร่วมกิจการรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง

Stay Connected
Latest News