สยามคูโบต้า รุกเรื่อง “ดิน” ส่งถึงเยาวชน KUBOTA Smart Farmer Camp

นับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “ดิน” โดยตรง องค์ความรู้ในเรื่อง “ดิน” ของสยามคูโบต้า จึงมีมากพอที่จะเป็น Own เรื่อง “ดิน” ในทุกๆ มิติของแบรนด์ รวมถึง CSR ซึ่งว่าไปแล้วก็ยังไม่มีใครโฟกัสเรื่อง “ดิน” มาก่อนมากนัก


ประสบการณ์ที่สยามคูโบต้าการทำธุรกิจในประเทศไทย 40 ปี ได้ลงพื้นที่ พบปะ พูดคุย และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกษตรกรพบรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ พบว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งต่อการทำเกษตรกรรมที่จะทำให้ได้ผลผลิตงอกงามดีนั้นก็คือ “ดิน” ทั้งนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน

“บริษัทเห็นว่า ดิน เป็นสิ่งสำคัญและจุดเริ่มต้นของการปลูกพืชทุกชนิด โดยดินที่ดี มีแร่ธาตุสมบูรณ์ ไร้สารเคมี จะทำให้พืชที่ปลูกปลอดภัยตั้งแต่การเริ่มต้นเตรียมดินดังนั้น ในโอกาสที่ในปีนี้ บริษัท ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นปีที่ 40 จึงดำริที่จะจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรในการบำรุงดิน และปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ ภายใต้ชื่อโครงการ พลิกฟื้น ผืนดิน โดยการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่บริษัท ได้พัฒนามาถ่ายทอดและส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันบำรุงดินและปรับปรุงดินให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรรมไทยรุดหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวต่อเนื่องว่า การจัดกิจกรรม KUBOTA Smart Farmer Camp 2018 ภายใต้แนวคิด “คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ” เพื่อสร้างทัศคติที่ดีในเรื่องการทำเกษตร ด้วยการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยการให้ความรู้ในเรื่องของดินอย่าง ทั้งการตรวจและวิเคราะห์สภาพดิน พร้อมทั้งการบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีกับเกษตรกรตัวจริง รวมไปถึงการลงพื้นที่จริง และเปิดมุมมองการทำเกษตรในยุค 4.0 (Precision Farming) ในชุมชนเกษตรต้นแบบที่มีความเข้มแข็งอย่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ห้วยตาดข่า จ.อุดรธานี

“ในกิจกรรมปีนี้ สิ่งที่แตกต่างจากทุกปีคือ เยาวชนที่มาร่วมประมาณ 100 คน เราลองโฟกัสเฉพาะนิสิตนักศึกษาคณะเกษตร และคณะวิศวกรรม ซึ่งกิจกรรมจะตรงกับสายที่น้องๆ เรียนโดยตรง อาจจะช่วยให้เกิดมุมมองที่เกี่ยวโยงกันได้และมีโอกาสที่จะสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาต่ออาชีพเกษตรกรรม หรือธุรกิจการเกษตรได้ในอนาคต”
เยาวชนเรียนรู้วิถีการเกษตรจากเกษตรตัวจริงในพื้นที่จริง

ส่วนในภาพใหญ่ของโครงการพลิกฟื้น ผืนดินในระยะแรกจะมุ่งเน้นการให้ความรู้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องดิน และสร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับดิน พร้อมทั้งร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถนำเอาสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ

สมศักดิ์กล่าวในท้ายที่สุดว่า กิจกรรมที่กล่าวไปในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมดที่บริษัทวางแผนไว้ในปีนี้ ที่จะช่วยรักษาผืนแผ่นดินไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและสามารถใช้ทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ และเยาวชนร่วมเรียนรู้คลุก ดิน ฟิน เฟร่อ
2 เยาวชนตัวแทนจาก KUBOTA Smart Farmer Camp 2018 ซึ่งทราบข้อมูลกิจกรรมผ่านการโดโชว์ของบริษัท รวมถึงรู้จากเพื่อนๆ บอกๆ และตามเพจ เล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม

ปัญญวุฒิ ล่วนเส้ง (ไนซ์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง  : เรื่องที่ผมเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรทางการเกษตร และที่อยากมาในโครงการ เพราะผมอยากเห็นสิ่งเกษตรกรตัวจริงทำอย่างไร อนาคตเราจะเอาวิศวกรรมที่เราเรียนมาประยุกต์ในเกษตรกรรมอย่างไร โดยเราต้องรู้ปัญหาก่อน

การที่เลือกเรียนสาขานี้เพราะเห็นว่าเกษตรกรรมในไทยล้าหลังเมื่อเทียบประเทศอื่น เลยคิดว่าสาขาที่เรียนลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้มาก แต่ยอมรับว่ามาถึงค่ายวันแรก ผมกลายเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเลย ทั้งๆที่เรียนมา เรื่องดินรู้ในทฤษฎี แต่ไม่รู้ปฏิบัติ กลายเป็นเด็กโง่ๆ คนหนึ่ง เมื่อมาเจอพ่อๆ แม่ๆที่นี่ เขาเก่งมาก ถ้ามีโอกาส ผมก็จะนำความรู้ของตัวเองที่มีมาแมทช์กับที่นี่ได้ในอนาคต

ชุติมา บำรุงเมือง (อาย) คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สาขา นวัตกรรมการจัดการเกษตร มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ : เลือกเรียนคณะนี้เพราะสนใจเรื่องการเกษตร และหลักสูตรของคณะค่อนข้างตอบโจทย์การเกษตรในปัจจุบัน ได้เรียนทั้งเกษตรและตลาดด้วย สนใจโครงการนี้ เพราะด้วยความเป็นคนกรุงเทพฯ ไม่ค่อยได้คลุกคลีเรื่องทางการเกษตรจริงๆ

โครงการนี้ช่วยเราได้ อย่างเทอมนี้หนูเรียนวิชาเครื่องจักรกลแล้วไม่เคยขับมาก่อนก็คาดหวังว่าจะได้ลองขับก่อนเพื่อนๆ เกษตรกรที่มาเห็นที่นี่ดีกว่าที่คาดหวังว่ามากๆ เพราะเขาประสบความสำเร็จ

 

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!