พี่จิตอาสาดอนเมืองโทล์เวย์ ร่วมแรงซ่อมอาคารอเนกประสงค์ให้น้องชนชบท

ในแต่ละปี ทีมพนักงานจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์จะทำการลงพื้นที่และสำรวจชุมชน เพื่อค้นหาชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยคิดรูปแบบการช่วยเหลือสังคมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

 

 

อัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำการส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ที่ปรับปรุงใหม่แก่ พฤษภา แก้วภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม

สำหรับปีนี้ “กิจกรรมให้ใจห่วงใยสังคม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมในด้าน Tollway Smart Way ยกระดับโอกาสทางการศึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชุมชนในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

 

ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรมให้ใจห่วงใยสังคม เกิดจากการที่เราเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง แต่ในปัจจุบันยังมีเด็ก ๆ อีกจำนวนมาก ที่ไม่มีโอกาสในการได้รับการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้เราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือ เติมเต็มในส่วนนี้เท่าที่กำลังเราจะทำได้ โดยกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นไปที่หาโรงเรียนที่ห่างไกล ขาดแคลนทุนทรัพย์ เราได้ส่งทีมพนักงานจิตอาสาเข้าไปช่วยทำการปรับปรุงอาคาร มอบอุปกรณ์การเรียน และทำกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนกับน้องๆ โดยพนักงานจิตอาสาของเราได้ร่วมกันทำกิจกรรมลักษณะนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 และได้สร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ และคุณครูมาหลายร.ร.แล้ว ”

 

 

พื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เหล่าจิตอาสาดอนเมืองโทล์เวย์ได้ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงอาคารอาคารอเนกประสงค์ด้วยการทำพื้นคอนกรีต ซ่อมแซมและทาสี เนื่องจากสภาพของอาคารเสื่อมสภาพและทรุดโทรม ไม่ได้รับการซ่อมแซมมากว่า 10 ปี

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ.ดอนเมืองโทลล์เวย์นั้น เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของพนักงานจิตอาสาทุกคนที่ต้องการมอบสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคม ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ นั้นมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1. Tollway Smart Way ยกระดับโอกาสทางการศึกษา 2. Tollway Happy Way ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด 3. Tollway Safety Way ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน 4. Tollway Better Way ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม และ 5. Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี ทีมพนักงานจิตอาสาดอนเมืองโทลล์เวย์จะทำการลงพื้นที่และสำรวจชุมชน เพื่อค้นหาชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยคิดรูปแบบการช่วยเหลือสังคมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่

 

Stay Connected
Latest News