เอสซีจีนเปิดบ้าน Open House ขับเคลื่อน Passion คนรุ่นใหม่เป็นพลังสู่ความสำเร็จ

นับเป็นครั้งแรกขององค์กรใหญ่และเก่าแก่อย่างเอสซีจี จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SCG Open House” ณ สำนักงานใหญ่บางซื่อ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มาสัมผัสเบื้องหลังการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

 

สำนักงานใหญ่ปูนซิเมนต์ไทย ณ บางซื่อ

 

ฃึ่งงานนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “Discover Our Passion, Discover Your Passion” โดยเปิดให้คนภายนอกเข้ามาสัมผัสกับธุรกิจทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี ที่ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 105 เข้าสู่องค์กรที่ไม่ได้มีเพียงธุรกิจปูนซิเมนต์ วัสดุก่อสร้าง เม็ดพลาสติกและแพคเกจจิ้งเหมือนในยุคแรกอีกต่อไป ก้าวย่างต่อจากนี้เอสซีจีจะเน้นการบริการที่นำเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาใช้ในเรื่องของนวัตกรรม รวมทั้งการทำSustainability และ circular economy ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจ และทุกสิ่งในโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกอย่างมหาศาล เอสซีจีจึงตั้งใจคิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ได้รับความสะดวกสบายด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจมากขึ้น ยกระดับกระบวนการดำเนินธุรกิจและการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จเหล่านี้ได้ นั่นก็คือ คนรุ่นใหม่ที่มี Passion หรือความมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่ทำ ซึ่งถือเป็น DNA ของคนเอสซีจีที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดกันมาตลอดระยะเวลากว่า 105 ปีขององค์กร”

 

 

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ขึ้นกล่าวถึงกิจกรรม open house

 

นอกจากนี้เอสซีจียังต้องการสื่อสารไปถึงคนรุ่นใหม่เพื่อมาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ หรือ Passion ในการทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ ให้ตนเองโดยเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับ startup ซึ่งส่วนหนึ่งคือพนักงานรุ่นใหม่ ๆ ที่เป็นผู้คิดค้นหา Passion ที่นำเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำธุกริจในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการเยี่ยมชมและรับฟังแนวคิด ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเอสซีจี ว่าเรามีบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและท้าทายอย่างไร จึงสามารถเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

ภายในงาน “SCG Open House” ซึ่งจัดขึ้น ณ เอสซีจี สำนักงานใหญ่บางซื่อ วันละ 2 รอบ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ได้รับความสนใจจากคนภายในอย่างมาก โดยภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายตามอาคารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมงาน อาทิ

 

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของกลุ่มธุรกิจปิโตเคมี

 

“Smart Campus Tour” ชมนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นจาก Passion เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลได้ดีกว่าเดิม ทั้งธุรกิจเคมิคอลส์ ที่จัดแสดงนวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำซึ่งเป็นโซลูชั่นครบวงจรรายแรกของไทย นวัตกรรมเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง วัสดุเติมแต่งเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลาย สารเคลือบเตาเผาอุตสาหกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน และหุ่นยนต์ตรวจสอบที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงาน

 

ส่วนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีทั้งนวัตกรรมเพื่อบ้านอยู่สบาย ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ใช้ระบบ AI โครงการรถโรงเรียนอัฉจริยะป้องกันเด็กติดในรถ ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับเจ้าของบ้านและร้านผู้แทนจำหน่าย และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ จากสตาร์ทอัพในองค์กร รวมถึงธุรกิจแพคเกจจิ้ง ที่จัดแสดงบรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ระบายอากาศได้เองเมื่ออุ่นในไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์ลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชั้นจัดแสดงสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าธุรกิจได้อย่างดี

 

“รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” เป็นโครงการsustainable ที่เอสซีจีทำขึ้นเพื่อบริหารจัดการในชุมชน

 

นอกจากนี้ ยังพาผู้เข้าร่วมงานไปเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการนำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้กับองค์กร และสัมผัสบรรยากาศสมาร์ทออฟฟิศที่น่าอยู่และน่าทำงาน แวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและวิถีประหยัดพลังงาน การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานในการใช้ชีวิตและการทำงาน

“Discover Our Passion” เปิดเวที รับฟังพนักงานเอสซีจีรุ่นใหม่หลากหลายสายงาน ทั้งนักพัฒนาสตาร์ทอัพในองค์กร นักการตลาดสายดิจิทัล นักออกแบบและนักวิจัยที่มุ่งตอบโจทย์ลูกค้า และนักพัฒนาธุรกิจซึ่งประจำในต่างประเทศ ที่มาบอกเล่าประสบการณ์และความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้วย Passion เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้คน ตลอดจนการได้รับโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในภูมิภาค

 

“Discover Our Passion” เปิดเวที รับฟังพนักงานเอสซีจีรุ่นใหม่หลากหลายสายงาน

ปิดท้ายด้วย“Discover Your Passion” กับผู้นำองค์กรเอสซีจี คือรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่มาเปิดใจอย่างใกล้ชิดถึงการปรับตัวขององค์กรให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งต่อพลังให้คนรุ่นใหม่ ผลักดัน Passion ของตัวเองสู่ความสำเร็จ

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)