“ลุงอุ๋ย” ใจดี เป็นไกด์พาเด็ก ๆ เข้าค่าย”ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์” ปลูกฝังเยาวชนเป็นคนดีของชาติ

“ลุงอุ๋ย”วางมือจากการเงินมาเป็นไกด์พาเด็ก ๆ เข้าค่าย“ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์” สืบสานปณิธาน “คุณปู่ป๋วย” ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำความดี เพื่อประเทศชาติต่อไป

 

 

“ลุงอุ๋ย” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กำลังพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็ก ๆ ฟัง

 

“หม่อมอุ๋ย” ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนักการเงินระดับประเทศปัจจุบันผันตัวเองมาช่วยงานการกุศล เป็นประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกิจกรรมเพื่อเยาวชนสืบสานปณิธาน ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ค่าย “ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์”ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา 4- 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ จำนวน 50 คน

ค่ายกิจกรรม ป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์ ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้แต่ละเรื่องให้เด็กได้ลงมือปฎิบัติเองทุกเรื่อง ทั้งเป็นกลุ่ม และทำคนเดียว ให้เด็กได้สรุปบทเรียนที่ตนได้เรียนรู้ทุกวัน และให้เด็กได้ฟังเรื่องราวการทำดีของผู้ใหญ่ในอดีต เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการสืบสานต่อไปในอนาคต

 

 

โดยกิจกรรมในค่ายออกแบบสำหรับเยาวชนระดับประถม ปีที่ 4- 6 ที่กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ และเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง มีความกล้าคิด กล้าลองเด็กๆจะใช้เวลาในค่าย 3 วัน เพื่อเรียนรู้ชีวิต และได้รับความสนุกสนานจากฐานกิจกรรมธรรมชาติต่างๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาทิ ฐานทักษะชีวิต ฐานความสูงเปลี่ยนชีวิต ฐานสะพานเชือกข้ามน้ำ รักข้ามคลอง ฐานถ้ำสมบัติ ไปจนถึงการลงมือปลูกข้าว ดำนา เก็บผัก ก่อนลงมือปรุงอาหารเอง ในฐานพ่อครัวจูเนียร์ นอกจากนี้เด็กนักเรียนจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกศูนย์การเรียนรู้ฯเพื่อสัมผัสธรรมสวยงามของ จ.ชัยนาท อาทิ สวนนก เขื่อนเจ้าพระยา เป็นต้น

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล กล่าวถึงค่ายป๋วย เรนเจอร์ จูเนียร์ ว่า” ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้สิ่งรอบตัวให้แก่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ โดยรุ่นแรกได้คัดเลือกเด็กนักเรียนระดับประถมวัย 9-11 ปีที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น กล้าคิด กล้าลอง เข้ารับการอบรม ครั้งละไม่เกิน 50 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืนให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ ทำกิจกรรมต่างๆ และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่”

 

บิว ปลาวาฬ โฟกัส

สำหรับโรงเรียนแรกที่ตอบรับคำเชิญส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วมค่ายดังกล่าว คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ ซึ่งมีประวัติเป็นโรงเรียนระดับประถม ถึงมัธยมฯ ที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์เรียนจบ และได้รับเชิญให้กลับไปสอนหนังสือให้แก่เด็กๆ รุ่นถัดไปในช่วงนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตชีวประวัติของดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ได้รับการบรรจุในบทเรียนของ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพอีกด้วย

ด.ช.ธนบดี อัศวสืบสกุล “โฟกัส” เด็กนักเรียน ชั้นป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ หนึ่งในเด็กนักเรียนที่มีโอกาสเข้าค่ายป๋วยเรนเจอร์จูเนียร์ ครั้งแรก เปิดเผยว่า ที่ตัดสินใจมา เพราะอยากสัมผัสชีวิตชนบท ที่ชีวิตจริงครอบครัวยังไม่เคยพามา กิจกรรมสนุกทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตอาจารย์ป๋วย รู้จักวิถีชุมชนมากขึ้นนอกจากที่เคยเรียนมา คิดว่าชนบทไม่ได้ลำบากอย่างที่คิด และชาวชนบทมีความอดทน และตั้งใจจริง

 

 

ด.ช.จักรภัทร จิระวันชัยกูล “ปลาวาฬ” ชั้น ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ อีกหนึ่งคนที่มีความประทับใจค่ายป๋วยเรนเจอร์จูเนียร์ เปิดเผยว่า ที่อยากมาค่ายนี้ เพราะอยากฝึกความเป็นนำ และเป็นผู้ตามที่ดี จากปกติที่เราเชื่อฟังพ่อแม่ แต่กิจกรรมในค่ายสอนให้เรารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น กิจกรรมที่ประทับใจที่สุด คือ การดำนาปลูกข้าว ตอนแรกก็คิดว่า “ดำนาไม่เป็น คงทำไม่ได้” แต่พอได้ลองทำดู รู้สึกว่าไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจของเรา

 

นอกจากฐานกิจกรรมการให้เด็กๆได้สัมผัสชีวิตชนบทในรูปแบบต่างๆ ทั้งการให้อาหารสัตว์เลี้ยง ปลูกผัก ดำนาแล้วยังมีฐานกิจกรรมต่างๆ ที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ได้นำมาจัดสรรไว้ภายในศูนย์ฯให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าถึง เข้าใจวิถีชุมชนชนบทมากยิ่งขึ้น
สำหรับค่ายต้นแบบที่เกิดขึ้นได้ในปี 2561 เนื่องจากการสนับสนุนของเอกชน 7 ราย ได้แก่ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท โงวฮก จำกัด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

 

 

 

เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการจัดกิจกรรมให้เด็กๆจำนวน7ค่ายกิจกรรม โดยโรงเรียนถัดไป ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล โรงเรียนกุหลาบวิทยา โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว จ.ราชบุรี โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองและโรงเรียนสุขานารี เป็นต้น

 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 33 ไร่ ของจังหวัดชัยนาท เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2510 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้นำในการก่อตั้งร่วมกับคณะบุคคลในภาคราชการ และเอกชน เป็นแหล่งเผยแพร่แนวคิด และวิธีปฎิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และองค์ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์

Stay Connected
Latest News