“ทีเส็บ”จับมือเมืองพัทยา เร่งพัฒนามาตรฐาน TMVS สู่เป้าหมาย MICE City

ทีเส็บจับมือเมืองพัทยา เร่งผลักดันมาตรฐาน TMVS สู่ผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาให้พัทยาเป็น MICE City ยกระดับอุตสาหกรรมและบริการไมซ์ในภาคตะวันออกด้วยมาตรฐาน TMVS เพื่อรองรับการเปิดEEC  พร้อมเดินหน้าสู่มาตรฐานsustainability

 

งานThailand MICE Venue Standards 2018 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินวนุชพัทยา จากซ้ายมาลิสา ลุทซี,อรวิลาสีนี สืบจันทร์,ผล.อรชร ว่องพรรณงาม,ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยาและมยุรี สมบูรณ์

 

ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยาว่านอกจากเน้นเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว ยังวางแนวทางยุทธศาสตร์ชาติเพื่อผลักดันให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ EEC โดยส่วนหนึ่งได้ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นเมือง MICE City หรือเมืองแห่งการจัดประชุม-นิทรรศการ-อินเซนทีฟ ระดับโลก เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในจังหวัดใกล้เคียงด้วย

 

“ ปัจจุบันเมืองพัทยามีรายได้ 2.3 แสนล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากการที่ทีเส็บเข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดตลาด MICE เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการ โรงแรม ศูนย์การค้า มีศักยภาพในการรองรับการประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ การจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ เมืองพัทยาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เมืองพัทยาให้เป็น  “นครแห่งไมซ์”  หรือ MICE City ตามแผนพัฒนษเมืองพัทยายุทศาสตร์ที่ 2 “

 

ด้านอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ

 

ด้านอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ กล่าวถึงความร่วมมือกับเมืองพัทยาว่า
“ สิ่งที่ทีเส็บเข้ามาช่วยคือยกระดับมาตรฐานเมืองพัทยาและภาคตะวันออกทั้งหมด ด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสากลที่เรียกว่า “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย “ Thailand MICE Venue Standard ( TMVS) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศึกษาจากต้นแบบของมาตรฐานสากโลก จนออกมาเป็น TMVS เมื่อปี 2557 เป้าหมายคือทีเส็บต้องการเข้าไปช่วยผู้ประกอบการโรงแรมระดับ 2-4 ดาว ให้พัฒนาห้องจัดงานเลี้ยงให้เป็นมาตรฐานสากล”

 

ผอ.อรชร กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมาตรฐาน TMVS เป็นที่ยอมรับในระดับเอเซียนแล้ว ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเมืองที่มีผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐานนี้จากทีเส็บมากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ จำนวน 26 แห่ง แบ่งเป็นประเภทห้องประชุม 25 แห่ง และประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 1 แห่ง สามารถใช้เป็นจุดขายในการดึงการจัดงานไมซ์นานาชาติจากทั่วโลก

 

VERA grand ballroom ห้องจัดเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน TMVS ของโรงแรมเคป ดารา รีสอร์ท พัทยา

 

นอกจากนี้ทีเส็บยังสานต่อการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS ให้กับผู้ประกอบการไมซ์ในเมืองพัทยา รวมถึงดำเนินการยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานที่โดยมีหลักสูตร Venue Management Course ( VMC) ซึ่งได้จัดอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้ว โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 30 คน ในเมืองพัทยา

ด้านสถานประกอบการในเมืองพัทยาที่ได้รับมาตรฐาน TMVS ได้มาเปิดเผยถึงความสำคัญของมาตรฐานนี้ซึ่งมีผลต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง เริ่มจาก อรวิลาสีนี สืบจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา ซึ่งเพิ่งจะได้รับการตรวจสอบและคัดเลือกให้ผ่านมาตรฐาน TMVSกล่าวว่า

 

ศูนย์ประชุมพีช ของ รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ที่ได้รับมาตรฐาน TMVS

 

“ เคปดาราเป็นโรงแรมของคนไทย ที่ไม่มีเชนมาช่วยในเรื่องการทำตลาด เราจึงต้องช่วยเหลือตัวเอง ทีเส็บมาช่วยให้เราทำการตลาดในระดับสากลง่ายขึ้น การมีห้องประชุมที่ได้รับมาตรฐานสากลทำให้ลูกค้ามั่นใจเลือกมาใช้ห้องประชุมของเรา ช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ในปีนี้ “

ส่วนมาลิสา ลุทซี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช กล่าวว่า “ รอยัลคลิฟให้ความสำคัญกับธุรกิจด้านไมซ์มานานกว่า 30 ปีแล้ว เริ่มจากสยามบอลรูมที่จุผู้เข้าประชุมได้ 1พันคน เมื่อมีความต้องการมากขึ้น จึงสร้างศูนย์ประชุมพีชขึ้นตามมาตรฐานของTMVS ทำให้เรามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ “

ปิดท้ายที่ มยุรี สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจMICE สวนนงนุช ซึ่งเพิ่งเปิดศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาเมื่อปลายปี 2560 ขนาดพื้นที่ 3 พันตารางเมตร กล่าวว่า

 

ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

 

“ เดิมสวนนงนุชได้มาตรฐานTMVS ในส่วนห้องประชุมนงนุชเทรดดิชั่น ส่วนศูนย์ประชุมที่เพิ่งเปิดใหม่นั้น เรามีเป้าหมายเพื่อรองรับ EEC จึงเร่งทำมาตรฐาน TMVS ซึ่งขณะนี้ยื่นขอรังบรอง 3 รายการในส่วนของห้องประชุม , เอ็กซิบิชั้น ฮอลล์และ outdoor arena และก้าวต่อไปกำลังเร่งทำเรื่องมาตรฐานsustainability ปัจจุบันธุรกิจMICE สร้างรายได้ general income ให้กับสวนนงนุชประมาณ 3, 200 ล้านบาทต่อปี”

 

ส่วนก้าวต่อไปของทีเส็บคือการเร่งสร้างมาตรฐานเรื่อง sustainability ให้กับผู้ประกอบการ โดย ผอ.อรชร เปิดเผยว่า
“ ตอนนี้ทั่วโลกกำลังพูดถึงเรื่องเทรด์ของ sustainability ที่มาแรง ส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจไมซ์เน้นเรื่องสถานที่จัดงานจะต้องเน้นเรื่อง sustainability เมนูจัดเลี้ยงต้องมีการแยกขยะให้ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้จัดงานใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสถานที่จัดการประชุม”

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน