“ถอดปลั๊กรับวันหยุดยาว”อิมแพ็คโรดโชว์ปลุกจิตสำนึกพนักงานปิดไฟ

 

 

 

จินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วยส่วนงานรักษาความปลอดภัย (Security) ฝ่ายปฏิบัติการ จัดกิจกรรมโรดโชว์ เดินสายรณรงค์ปลุกจิตสำนึก ให้พนักงานอิมแพ็คและบริษัทในเครือบางกอกแลนด์ร่วมกันปิดไฟ ถอดปลั๊ก และตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนจะถึงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ เพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทให้ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุด้านอัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร โดยการจัดโรดโชว์ครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามมาตรฐาน มอก.22300 เรี่องระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย ที่อิมแพ็คให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้การรณรงค์ยังเป็นการตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ISO 50001 ที่อิมแพ็คตั้งเป้าหมายผลประหยัดพลังงานปี 2561 ไว้ที่ 3.5% โดยในระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ย.2561 อิมแพ็คใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 756,306.81 กิโลวัตถ์/ชั่วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่ายลดลงได้ถึง 2.90 ล้านบาท

Stay Connected
Latest News