พ่อสอนลูกใช้:ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก

เอสซีจีส่งคลิปออนไลน์ล่าสุดเปิดมุมมองการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สะท้อนวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy)

ในชีวิตประจำวัน การใช้บรรจุภัณฑ์ทุกบ้านทุกครอบครัวมีความหลากหลายตามความจำเป็นของแต่ละกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ถุงหรือขวดพลาสติก กระดาษ โลหะ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เมื่อใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มมากที่สุด และเมื่อไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้ว ก่อนจะทิ้งควรจัดการแยกตามประเภทของวัสดุและทิ้งให้ถูกที่ ลงถังขยะให้ถูกต้อง

 

ที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยทำให้การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy หมุนเวียนวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจ

 

การเปิดตัวคลิปออนไลน์ชุด “พ่อสอนลูกใช้” เอสซีจีเชิญชวนให้ทุกบ้านทุกครอบครัวใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy พร้อมเปิดมุมมอง “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” นำเสนอเรื่องราวผ่านความสัมพันธ์ของพ่อและลูกชายคู่หนึ่ง ที่พ่อมักชอบคัดแยกขวดน้ำ ล้างถุงพลาสติก และเก็บกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อขาย หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เมื่อมีของชำรุดในบ้านก็จะนำกลับมาซ่อมจนใช้งานได้ เป็นต้น

 

เก้าอี้ตัวเดิมยังใช้ได้ เพียงลงมือซ่อม

 

หลอดไฟเสีย ก็เปลี่ยนหลอดใหม่เป็นหลอดประหยัดไฟ

 

จากพฤติกรรมของพ่อที่หลายๆ คนอาจมองว่าแปลก หรือเป็นพวกสะสมขยะแต่กลับกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชม และถือเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น

 

ขยะไม่มีหรอก ที่นี่มีแต่ขุมทรัพย์ ของทุกอย่าง ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก

 

เอสซีจีมุ่งหวังว่าคลิปออนไลน์ชุดนี้ จะช่วยปลูกจิตสำนึก เปลี่ยนวิธีคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของทุกคนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้เรามีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆ ไป เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน

 

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมคลิปออนไลน์ชุด “พ่อสอนลูกใช้” ได้ทาง YouTube :SCG Channel หรือทาง Facebook Fanpage : SCG และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ได้ที่ www.scg.com

 

 

Stay Connected
Latest News