โพล์ชี้ คนไทย 85%พร้อมโหวตให้นักการเมืองที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

เผยผลสำรวจของมาร์เก็ตบัซซ พบว่า”ปัญหาสิ่งแวดล้อม” เป็นเรื่องที่คนไทยยุคนี้กังวลมากกว่าเรื่องปากท้อง โดยเฉพาะเรื่องมลภาวะทางอากาศ โลกร้อนและรถติด สำคัญคือ 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามพร้อมจะโหวตให้พรรคการเมืองที่มีแผนรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

 

แกรนท์ บาร์โทลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาร์เก็ตบัซซ (Marketbuzzz)

แกรนท์ บาร์โทลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาร์เก็ตบัซซ (Marketbuzzz) กล่าวว่า “ไม่แปลกใจเลยที่โพลล่าสุดรายงานว่ามลภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่การรับรู้และข้อมูลข้าวสารเพียงแค่นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนไทยต้องการมากกว่าแค่การพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการให้คนไทยและรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมจะได้รับการดูแลก่อนที่จะสายเกินไป”

 

 

จากโพลสำรวจความคิดเห็นโดยมาร์เก็ตบัซซ ซึ่งออกแบบสอบถามถึงประเด็นทางสังคมที่ประชาชนเป็นกังวล ปรากฏว่า “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นปัญหาที่คนไทยโหวตให้เป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศมากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพสูงขึ้น, การทุจริตคอรัปชั่น, การจราจรติดขัด, อาชญากรรม และเศรษฐกิจ โพลจาก มาร์เก็ตบัซซทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,000 คน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม 2562

 

 

และเมื่อถามเกี่ยวกับปัญหาที่คนไทยมองว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุด พบว่ามลภาวะทางอากาศ สูงถึง 55%, รถติด 40% และการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ-อุณหภูมิ 39% ซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 3 อันดับแรกที่คนไทยกังวลมากที่สุด สำหรับพวกเขาและอนาคตของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพ ซึ่งกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งมีแนวโน้มว่าปัญหามลภาวะอากาศเป็นพิษและรถติดจะเป็นปัญหาใหญ่

ในขณะที่คนไทยมองว่าพวกเขาได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือตัดสินใจที่จะปรับปรุงอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหวังให้สถานการณ์ดีขึ้น มีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งบอกว่าได้เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ตัวอย่างเช่น 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้พยายามลดการใช้พลังงานที่บ้าน, 41% มีการคัดแยกขยะ, 33% เริ่มรีไซเคิลขยะ และ 30% ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก เป็นต้น

คนไทยยังมองอีกว่ารัฐบาลและประชาชนควรต้องร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศของประเทศ

และสำคัญไปกว่านั้นคือ 87% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มจะโหวตให้พรรคการเมืองที่มีแผนรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

 

บาร์โทลี่ ยังสรุปว่า “เราไม่สามารถหันหลังให้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศที่กำลังเผชิญได้ และการสำรวจครั้งนี้ได้ชี้ชัดให้เห็นถึงสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด แต่ต้องอาศัยแผนความร่วมมือและนโยบายที่ต้องการช่วยเหลือคนไทยอย่างจริงใจ เพื่อที่จะชักจูงให้พวกเขาเปลี่ยนพฤติกรรม รัฐบาลพร้อมที่จะเป็นแกนนำให้เรื่องนี้หรือไม่”

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!