ก้าวใหม่ไกลว่าเก่า ทีเส็บจับมือ 4 หอการค้าต่างประเทศยกชั้นสู่งานระดับโลก

ถือเป็นก้าวสำคัญเมื่อทีเส็บจับมือ 4 หอการค้าต่างประเทศ เปิดมิติใหม่เจาะกลุ่มตลาดระยะไกล โอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกา เพิ่มขีดความสามารถด้านตลาดไมซ์สู่การพัฒนาการค้าและการลงทุน พร้อมเปิดประตูการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยสู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก

 

 

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์” ระหว่าง ทีเส็บ กับ กลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมต่างประเทศ (Foreign Alliance – FCA) ได้แก่ หอการค้าจาก 4 ประเทศกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา และเยอรมัน นับเป็นอีกก้าวสำคัญของทีเส็บในการพลิกโฉมบทบาทการผลักดันไมซ์ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับองค์กรต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาไมซ์ไทยในตลาดต่างประเทศ ขยายการดำเนินงานเจาะ ตลาดไมซ์ระยะไกล (Long Haul) ในภูมิภาคโอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกา นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายหลักตลาดไมซ์ระยะสั้นในภูมิภาคเอเซีย

“ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นมิติใหม่แห่งการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ไทยในกลุ่มตลาดระยะไกล มุ่งเน้นประเทศในภูมิภาคโอเชียเนีย ยุโรป และอเมริกา โดยเป็นครั้งแรกที่กลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมต่างประเทศ ประกอบด้วย หอการค้าออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา และเยอรมัน ลงนามความร่วมมือกับหน่วยราชการไทย ซึ่งกลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมต่างประเทศมีสมาชิกกว่า 20,000 ราย ทั้งนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการค้าที่ดำเนินธุรกิจในภาคการค้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เช่น เครือไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป เครือแอคคอร์ โฮเทล เครือแมริออท ธุรกิจศูนย์ประชุม ธุรกิจน้ำมัน เหมืองแร่ อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมตามนโยบาย 4.0 จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งทางกลุ่มหอการค้าทั้ง 4 ประเทศ เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ไมซ์เป็นประตูสู่การพัฒนาการค้าและการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน”

 

ภายใต้กรอบความร่วมมือพัฒนาธุรกิจไมซ์ ครอบคลุมการดำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติและการจัดงานไมซ์ การพัฒนาธุรกิจไมซ์ การส่งเสริมการตลาดไมซ์ การศึกษาวิจัยสำหรับธุรกิจไมซ์ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อธุรกิจไมซ์

จิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือเบื้องต้นในการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ร่วมกัน จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมการบริการ (Hospitality Service) เป็นหลัก เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มหอการค้าร่วมต่างประเทศมีการลงทุนอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน อีกทั้ง มีสาขาธุรกิจด้านการบริการกระจายอยู่ในทั่วโลก จึงมีเป้าหมายเพื่อขยายความร่วมมือกับหน่วยราชการไทย ในการเป็นประตูสู่การดำเนินธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อศึกษาข้อมูลและทิศทางตลาดไมซ์ไทย ร่วมวางแผนพัฒนาการตลาดไมซ์กับทีเส็บ พร้อมเป็นประตูสู่การสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธุรกิจไมซ์ไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายเช่นกัน

ทั้งนี้ ทางกลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมต่างประเทศ ยังมุ่งหวังให้ภาครัฐของไทยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจไมซ์ไทยรองรับการแข่งขันในระดับโลก ได้แก่ การอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและจัดสร้างศูนย์ประชุม และการพัฒนาบุคลากรด้านไมซ์ในมาตรฐานระดับนานาชาติ พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการด้านไมซ์ครบวงจร (One-Stop-Service) เพื่อเป็นประตูสู่การจัดงานไมซ์ในประเทศไทย อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์และผู้จัดงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นการจัดตั้งศูนย์บริการฯ นี้ ได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของทีเส็บ ภายใต้โครงการ Ease of Doing Business และร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้ว

 


ด้านเบนจามิน เคร็ก รองประธานหอการค้าออสเตรเลีย ในฐานะผู้แทนกลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมต่างประเทศ กล่าวเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มพันธมิตรหอการค้าร่วมต่างประเทศ หรือ FCA และวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทีเส็บว่า FCA ได้ประสานความร่วมมือของหอการค้าต่างประเทศหลักๆ ในไทย คือ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา และเยอรมนี ซึ่งรวมถึงสมาชิกของหอการค้าด้วย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้เป็นการสะท้อนเสียงอันเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราในการเป็นตัวแทนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย ซึ่งหมายถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทีเส็บฉบับนี้ จะช่วยพัฒนาและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่สมาชิกของเราและแก่ประเทศไทย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างแบบแผนให้แก่งานพื้นฐานเบื้องต้นซึ่งทางเราทำร่วมกันกับทางทีเส็บเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ทั้งยังเป็นการช่วยวางกรอบให้แก่งานพื้นฐานเพื่อความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

“อุตสาหกรรมไมซ์เป็นสิ่งสำคัญ และจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวโดยรวมภายในประเทศไทย ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของไทย วัตถุประสงค์หลักของเราคือการเดินหน้าผลักดันการขยายขีดความสามารถของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางไมซ์ชั้นนำ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะสำหรับภูมิภาคเอเชีย แต่ยังหมายรวมถึงระดับโลก และในภายภาคหน้าก็จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันน่ามหัศจรรย์ของไทย ซึ่งทางเราโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนนี้” เบนจามิน เคร็ก กล่าวสรุป

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)