อารียาคว้ารางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการนอกจากจะให้ความสำคัญกับการออกแบบ มูลค่าโครงการ ยอดขายแล้ว ยังต้องเพิ่มความรับผิดชอบด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย น่าจะเรียกได้ว่ากลายเป็นหนึ่งในจุดขายในยุคนี้ทีเดียว

โดยมีหลายสถาบันที่ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ พร้อมมอบรางวัลให้ จากตัวอย่างรางวัลระดับภูมิภาค BCI Asia Top 10 Developers Awards ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นที่ต้องการของนักสถาปนิกในเอเชีย รางวัลอันทรงเกียรตินี้จะมอบให้แก่นักสถาปนิกที่มีผลงานดีเด่นและมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างในรอบปีที่ผ่านมา 10 อันดับ

 

ทั้งนี้ในปี 2013 หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้ได้มีการปรับเปลี่ยน โดยมีการพิจารณาแนวคิดการพัฒนาโครงการแบบยั่งยืนร่วมด้วย และใช้มิติหรือมุมมองแบบใหม่เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสถาปนิกที่จะได้รับรางวัล โดยมีพื้นฐานของการพิจารณาที่คุณค่าโดยรวมของโครงการ และเริ่มพิจารณาแต่ละโครงการจากระยะก่อนการประมูล (วางแนวคิด การออกแบบ และการจัดการด้านเอกสาร) จนถึงระยะหลังการประมูลในช่วงปีนั้นๆ และจะใช้เกณฑ์การพัฒนาโครงการแบบยั่งยืนในการพิจารณาในทุกขั้นตอนของโครงการเป็นหลัก
โดยเกณฑ์พิจารณาจาก 3 ข้อหลักๆ ได้แก่ มูลค่าโครงการก่อสร้าง โครงการเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล และการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับงานมอบรางวัล BCI Asia Awards จัดขึ้นทุกปีทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร์, เวียดนาม และประเทศไทย

ส่วนในงานรับรางวัลปีนี้ จัดขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด โดยมี พิเชฐ สงวนไชยไผ่วงศ์ ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  เป็นตัวแทน บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2019 ในฐานะ 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น โดยมี มาทิอัส ครัฟฟ์  ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท บีซีไอเอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และอานนท์ กุลวงศ์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิกนิฟาย จำกัด (ตรงกลาง) เป็นผู้มอบ

สำหรับโครงการที่ได้รับรางวัลมี 4 โครงการคือ โครงการ เดอะคัลเลอร์ส เปอตี บางนา – วงแหวนฯ , โครงการ เดอะคัลเลอร์ส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 ,โครงการ เดอะคัลเลอร์ส เปอตี วงแหวน – ราชพฤกษ์และโครงการ เอ สเปซ เมกา 2

Stay Connected
Latest News