“อินทรีอีโคฯ”จับมือ“เทสโก้” แปรถาดโฟมเป็นพลังงานหมุนเวียน

อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมมือกับ เทสโก้ โลตัส ทำลายบรรจุภัณฑ์โฟมที่ยกเลิกการใช้ในธุรกิจ 250,000 ถาด ด้วยขั้นตอนการกำจัดโฟมซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนสู่พลังงานความร้อน สามารถทดแทนการใช้ถ่านหินได้มากถึง 2 ตัน สร้างการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างยั่งยืน

 

ธนาธร ตรงสิทธิวิทู ผู้จัดการฝ่ายขาย ธุรกิจบริการจัดการกากของเสีย บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ในกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสียและการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ กับเทสโก้ โลตัสว่า

“อินทรี อีโคไซเคิล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการการจัดการกากของเสียอย่างครบวงจร เล็งเห็นว่า บรรจุภัณฑ์โฟมที่ยกเลิกใช้ในธุรกิจของ เทสโก้ โลตัสทั้งหมด สามารถนำมากำจัดด้วยวิธีที่ก่อประโยชน์และเกิดการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยโฟมเป็นขยะที่มีค่าความร้อนสูง นำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ได้ดี”

 

สำหรับความร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการทำลายถาดโฟมครั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิล ได้ประสานงานกับศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส ในการทำลายถาดโฟมกว่า 250,000 ถาด ซึ่งค่าความร้อนที่ได้จากบรรจุภัณฑ์โฟมดังกล่าวสามารถทดแทนการใช้ถ่านหินได้มากถึง 2,000 กิโลกรัม หรือ ประมาณ 2 ตัน

ส่วนขั้นตอนการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์โฟมเป็นพลังงานความร้อนนั้น ทางอินทรี อีโคไซเคิลจะนำโฟมขนส่งผ่านรถขนส่ง ซึ่งมีระบบ GPS ติดตามตลอดเวลา เพื่อนำไปผ่านกระบวนการ ตัด บด ย่อยและควบคุมคุณภาพก่อนที่โรงเตรียมเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน (AFR Platform) จังหวัดสระบุรี จากนั้นจะนำไปเผาร่วมกับเชื้อเพลิงหลักที่เตาเผาปูนซีเมนต์ (co-processing in cement kilns)

โดยถาดโฟมดังกล่าวจะถูกเผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,800 องศาเซลเซียสในระบบปิด ที่มีการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ทันสมัย ซึ่งเป็นวิธีการจัดการของเสียหรือกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการลดของเสียหรือกากอุตสาหกรรมสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) อีกด้วย

Stay Connected
Latest News