เดอะมอลล์ กรุ๊ปจัดประกวดนวัตกรรมการจัดการพลาสติก คาดหวังนำไอเดียไปใช้ได้จริง

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านจัดการพลาสติกสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562

วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงการประกวดครั้งนี้ว่า“บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) มีความตั้งใจนำเงินบริจาค ในโครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน” มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติ อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการจัดการพลาสติก ไปพร้อมกับเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่ให้ขยะพลาสติกกลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน จึงได้มีแนวคิดการจัดประกวดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศเพื่อการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” เพื่อให้เกิดการตระหนัก และตื่นตัวในเรื่องปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น โดยนวัตกรรมที่ชนะเลิศต้องสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำมาใช้ได้จริงในสังคม”

 

ด้าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงเรื่องการงดให้ถุงพลาสติกว่า“ ขยะพลาสติกในทะเลกว่า 80 % มาจากขยะบนบก ในวันนี้ขยะพลาสติกในทะเลกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของทั้งโลก เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคมที่ผ่ามา ผมได้มีโอกาสไปประชุมกับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซี่ยน ที่นครเสียมราฐ กัมภูชา สรุปว่าปัญหาขยะทางทะเลกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนที่มีชายฝั่งติดทะเล ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าประเทศไหนเป็นตัวก่อให้เกิดขยะมากที่สุด ตอนนี้กระทรวงทรัพยากรฯประกาศว่าวันที่ 1 มกราคม 2563 เราได้ร่วมมือจาก 43 เครือบริษัทใหญ่และร้านสะดวกซื้อ ของดการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งต้องขอความร่วมมือกับคนไทยทั้งประเทศให้เสียสะความสะดวกสบาย ก่อนออกจากบ้านให้พกถุงผ้าและกระติกน้ำ ”

ส่วนรายละเอียดในการประกวดนั้น วิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “โครงการนี้ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าร่วมแข่งขัน สิ่งที่เราคาดหวังกับการประกวดครั้งนี้คือเพื่อต้องการให้ไอเดียเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง ซึ่งผู้ชนะเลิศได้รับรางวัล 5 แสนบาท จากนั้นสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะมอบเงิน 1.5 ล้านบาทพร้อมกับเป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงไอเดียเพื่อให้นำไปสร้างนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบซึ่งสามารถใช้งานได้จริง”

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่เป็นห้างสรรพสินค้าสีเขียว GREEN RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ที่ร่วมภาคีสมาชิกของ CLIMATE NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) มีความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกมาโดยตลอด พร้อมทั้งรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 และเดินหน้าอย่างจริงจังในทศวรรษที่สอง ยกระดับมาตรการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย ประกาศเจตนารมณ์เป็นห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตปลอดถุงพลาสติกแห่งแรกของประเทศไทย งดให้บริการถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “เดอะมอลล์ กรุ๊ป โก กรีน” ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันปลอดถุงพลาสติกสากล

โดยงดให้บริการถุงพลาสติกทุกวัน ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, บลูพอร์ต หัวหิน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ โฮม เฟรช มาร์ท ในกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นใช้ถุงพลาสติก บริษัทฯ ขอความร่วมมือบริจาคเงิน 1 บาท/ถุง เพื่อนำไปมอบให้แก่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) สนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยระยะ 4 เดือนนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ 70% ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นจำนวน 10 กว่าล้านใบ

และนับเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะผู้จัดงานประกวดนวัตกรรมทรงเกียรติระดับประเทศ “นวัตกรรมการจัดการพลาสติกเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท, ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลละ 20,000 บาท และผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 30 สุดท้าย รับใบประกาศเกียรติคุณ แห่งความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทย

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567