ซีพีเอฟ ส่งมอบ “คูปอง” 1ล้านใบ ช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่ อสม.#ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้

ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “อสม.” หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นกำลังสำคัญ และเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน การทำงานของอสม. ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่สนับสนุนให้อสม.ทำงานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองคนในชุมชน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมทั้ง อาหาร ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำดื่มที่ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจ สนับสนุนการทำงานของอสม. และยังช่วยลดค่าครองชีพให้อสม.ได้อีกทางหนึ่ง

วันนี้ … อสม.กว่าล้านคนทั่วประเทศ ได้รับคูปองส่วนลดจากใจผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ภายใต้โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ ภาคเอกชน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นการขยายการดูแลสังคมเพิ่มเติมไปถึงหน้าด่านที่ทำหน้าที่ป้องกันโควิดระดับชุมชน มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. โดยขณะนี้ส่งมอบคูปองให้แล้วมากกว่า 1 ล้านใบ สามารถนำคูปองส่วนลดไปซื้อสินค้าที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ททั่วประเทศได้ในราคาพิเศษ


ศศินันท์ เลิศเวคินจิรากุล อายุ 50 ปี ประธานอสม. หมู่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นอสม.มานานกว่า 10 ปี ดูแลอสม.ในพื้นที่ 19 คน โดยอสม.แต่ละคนมีหน้าที่ดูแลประชาชน 20 ครัวเรือน กล่าวว่า ปกติอสม.มีหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อวัดความดัน ตรวจเบาหวาน ดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนในหมู่บ้าน ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงโควิดต้องลงพื้นที่ทุกวันเพื่อตรวจวัดไข้และสอบถามอาการทุกบ้าน โดยเฉพาะประชาชนที่กลับภูมิลำเนาซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอื่น อสม.ต้องคอยติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

“ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนักขึ้น แต่เราก็ภูมิใจ และก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของอสม.มาโดยตลอด เช่น มอบอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ มอบข้าวสารเพื่อให้อสม.นำไปแจกประชาชนที่เดือดร้อน และมอบคูปองส่วนลดให้ อสม. นำไปใช้ซื้อสินค้าที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ เพราะปกติเราต้องซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว คูปองดังกล่าวสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้อีก”

ด้าน ณัฐนันท์ เล็กประเสริฐ อายุ 55 ปี ทำงานอสม.มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นประธาน อสม. รพ.สต.บ้านคอกม้า ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร รับผิดชอบดูแล อสม. 3 หมู่บ้าน รวม 70 คน ดูแลชาวบ้าน 810 ครัวเรือน เล่าว่า ในสถานการณ์ปกติ อสม. ก็ทำงานหนักอยู่แล้ว ดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งอสม.ต้องเข้าถึงทุกครัวเรือน ยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด อสม. ต้องทำงานหนักขึ้น ต้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนในชุมชน อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณบริษัทเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของอสม. อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด อสม.ได้รับคูปองส่วนลดจากโครงการ“คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอาหารได้หลายอย่าง

ผอบ อยู่เจริญ อายุ 67 ปี ในฐานะประธาน อสม. อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี ทำงานอสม.มา 37 ปี รับผิดชอบดูแลอสม. 5 อำเภอ ในพื้นที่ จ.สระบุรี กล่าวว่า อสม.เป็นจิตอาสาที่ทำงานเพื่อชุมชน เราทำงานกันเป็นทีม และทำกันมานานแล้ว เพราะใจรัก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดต้องทำงานหนักขึ้น ในการตรวจคัดครองคนในชุมชน ถึงจะทำงานหนักขึ้นและมีความเสี่ยง แต่ก็ภูมิใจที่มีส่วนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในชุมชน และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ บริษัทเอกชนที่เห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของ อสม. ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานกันต่อไป


โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” เป็นโครงการที่ 4 แล้ว ที่สธ.และซีพีเอฟ ดำเนินโครงการเพื่อส่งกำลังใจตอบแทนความมุ่งมั่นของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่อยู่หน้างาน ประกอบด้วย โครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19 ส่งอาหารให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเกือบ 200 แห่ง โครงการส่งอาหารจากใจ ฯ ให้กลุ่มเฝ้าระวังที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 20,000 คน และโครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ให้โรงพยาบาล และครอบครัวหมอ- พยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด 20,000 ครอบครัว

ซึ่งโครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. # ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้ ” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และยึดปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินงาน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ส่งมอบโครงการดังกล่าวด้วยใจ ให้อสม. แทนความขอบคุณและเป็นกำลังใจในการทำงานที่ทุ่มเทของอสม.ทั่วประเทศ

Stay Connected
Latest News