วิธีจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพในยุค COVID-19

ตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เราจะเห็นได้ว่ามีขยะใหม่เกิดขึ้นจำนวนมหาศาล ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นขยะทั่วไป และขยะที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค โดยขยะเหล่านี้มาจาก โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หน่วยราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ.


เพื่อให้การจัดการขยะในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 เป็นไปอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม Wade Scheel ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ บริษัท Stericycle มีคำแนะนำในการรับมือและวิธีการในการจัดการขยะที่ถูกต้องแก่องค์กรต่างๆที่ไม่ใช่องค์กรด้านสาธารณสุข ดังนี้

ขยะใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยปกติองค์กรที่ไม่ได้เป็นองค์กรด้านสาธารณสุขจะก่อขยะปนเปื้อนจำนวนมากที่เกิดจากการเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ เช่น ผ้าเช็ดทำความสะอาด ภาชนะบรรจุยาฆ่าเชื้อโรค ผ้าขี้ริ้ว กระดาษชำระ หัวซับไม้ถูพื้น และอุปกรณ์ป้องกันตัวเองอย่างหน้ากากและถุงมือ ซึ่งองค์กรเหล่านี้อาจจะต้องรับมือกับการกำจัดสารปนเปื้อนที่มีแนวโน้มจะมีมากเกินไปในช่วงเวลาที่ไม่ปกติแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ หรือ CDC จึงได้แนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับการทำความสะอาดที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆที่ได้รับการสัมผัสบ่อยๆด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 

ทำความเข้าใจกับประเภทของขยะโควิด
ไม่ใช่ว่าขยะทุกประเภทที่เกิดจากการปนเปื้อนหรือการฆ่าเชื้อโรคจะต้องได้รับการจัดการตามวิธีการกำจัดขยะทางการแพทย์เสมอไป จากคำแนะนำของ CDC องค์กรควรใช้วิธีการจัดการขยะที่เป็นมาตรฐานสำหรับขยะทุกประเภท เช่น เสื้อผ้าและเครื่องใช้ในครัวควรได้รับการจัดการตามขั้นตอนปกติ (routine procedures) ทั้งนี้ ทาง State health and environment agencies กำลังจะเผยแพร่คำแนะนำในการจัดการขยะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่เหมาะสมออกมา และบางรัฐได้กำหนดประเภทขยะที่จะถูกกำจัดเสมือนเป็นขยะทางการแพทย์ว่าจะต้องเป็นขยะที่เกิดจากการรักษา หรือเป็นขยะที่มาจากการสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย COVID-19

ข้อควรปฏิบัติในการรับมือขยะโควิด-19 โดย CDC
องค์กรในทุกอุตสาหกรรมควรเฝ้าสังเกตและติดตามคำแนะนำและระเบียบการในการรับมือและจัดการกับขยะจาก CDC อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ องค์กรควรจัดการฝึกอบรมพนักงานด้านวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดการก่อขยะทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็น และป้องกันการสัมผัสกับเชื้อ COVID—19

ควรอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมตลอดเวลา
จริงๆแล้วมีข้อมูลจากแหล่งอื่นๆอีกมากมายที่ผู้นำขององค์กรสามารถสืบค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัพเดทที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ของ CDC องค์การอนามัยโลก (WHO) และเว็บไซต์ของรัฐต่างๆ ซึ่งคำแนะนำสำหรับบริษัทในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บริษัทเองจึงควรอัพเดทข้อมูลที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่ตลอดเวลา

credit: www.environmentalleader.com/2020/03/covid-19-waste-generation-stericycle/

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน