PepsiCo, Inc.เผยรายงานความยั่งยืนปี 2019 สู่เป้าหมายสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา PepsiCo, Inc. ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืน ปี 2019 ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท โดย Ramon Laguarta ซีอีโอและประธานบริษัท ได้กล่าวในช่วงต้นของแถลงการณ์ว่า “ความกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโลกในวันนี้นำมาซึ่งความต้องการในการเปลี่ยนแปลงด้านระบบ ซึ่งความท้าทายนี้ไม่เพียงต้องอาศัยความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากภาคเอกชนเท่านั้น แต่การดำเนินงานที่แสดงออกถึงความยั่งยืนก็มีความจำเป็นด้วยเช่นกัน”


ในรายงานความยั่งยืน ปี 2019 ของ PepsiCo,Inc ได้พูดถึงพัฒนาการด้านต่างๆที่สำคัญที่บริษัทเชื่อว่าจะส่งผลดีทั้งในด้านการเกษตร น้ำ ภูมิอากาศ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และคน โดยมีใจความดังนี้

เข้าถึงแหล่งน้ำที่ปลอดภัย

PepsiCo เชื่อว่าการเข้าถึงแหล่งน้ำที่ปลอดภัยเป็นสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง ซึ่งมูลนิธิ PepsiCo ได้มีโอกาสช่วยเหลือให้คนกว่า 44 ล้านคน ในชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลกเข้าถึงแหล่งน้ำที่ปลอดภัยผ่านโครงการแจกจ่าย บำบัด และอนุรักษ์น้ำ ที่ทำมาตั้งแต่ปี 2006 นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุความตั้งใจที่แน่วแน่ของบริษัทจึงตั้งเป้าช่วยเหลือให้ได้ 100 ล้านคน ภายในปี 2030 ที่จะเน้นการดำเนินงานเร่งด่วนผ่านโปรแกรมการแจกจ่ายน้ำ สุขอนามัย และสุขภาพ เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ใช้ส่วนผสมอาหารที่มาจากแหล่งการเกษตรที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้น

PepsiCo กำลังทำงานด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่ทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ได้สร้างมาตรฐานการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และสิทธิของคนงาน โดยเกือบ 80% ของวัตถุดิบที่นำมาใช้ในปี 2019 มีต้นกำเนิดจากแหล่งเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและได้มาตรฐานเกณฑ์ Sustainability Farming Program (SFP) ของบริษัท ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุการใช้วัตถุดิบจากแหล่งดังกล่าวให้ได้ 100% ภายในสิ้นปี 2020


ด้านสภาพภูมิอากาศ

PepsiCo ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 6% ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าในปี 2019 โดยในเดือนเมษายน 2020 บริษัทได้ยืนยันแผนเร่งดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยการลงนามในข้อตกลง the UN’s Business Ambition for 1.5°C pledge ร่วมกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดโลกร้อนให้ได้ 1.5°C ขณะเดียวกัน ได้มีการพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวเพื่อให้ปลอดการปล่อยคาร์บอนภายในปี 2050 โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา PepsiCo ได้ออกมาประกาศว่าบริษัทกำลังเปลี่ยนมาใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน 100% ผ่านโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับการดำเนินงานในสหรัฐฯซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุด และอีก 9 ประเทศในทวีปยุโรปที่บริษัทตั้งอยู่ได้เปลี่ยนมาใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

credit
https://sustainablebrands.com/read/press-release/pepsico-releases-2019-sustainability-report-highlights-progress-toward-helping-to-build-a-more-sustainable-food-system
https://www.pepsico.com/news/press-release/pepsico-releases-2019-sustainability-report-highlights-progress-toward-helping-t06182020

Stay Connected
Latest News