อังกฤษเอาจริงออกกฎหมายห้ามใช้หลอดพลาสติก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวเป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมของหลายประเทศที่ต้องการการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นสาเหตุให้หลายประเทศออกมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมปริมาณการใช้ให้ลดน้อยลงที่สุด


ล่าสุดอังกฤษเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้ออกกฎหมายห้ามการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวประเภทหลอดดูดพลาสติก ช้อนคนกาแฟ และสำลีก้าน โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้คนอังกฤษหันมาใช้อุปกรณ์ที่สามารถนำมารียูสได้เพิ่มขึ้น

ในแต่ละปีคนอังกฤษใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมาก โดยแยกเป็น หลอดพลาสติก 4.7 พันล้านหลอด ช้อนคนพลาสติก 316 ล้านอัน และสำลีก้าน 1.8 พันล้านก้าน

สำหรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจจัดจำหน่ายและซัพพลายสินค้าประเภทดังกล่าว แต่มีการยกเว้นให้กับสถานพยาบาล บาร์และร้านอาหาร ที่ต้องให้บริการแก่ผู้พิการหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว

ด้านนักรณรงค์สิ่งแวดล้อมได้ออกมาสนับสนุนมาตรการการแบนของรัฐบาล แต่ก็มีข้อเรียกร้องให้ปราบปรามการใช้สินค้าพลาสติกใช้ครั้งเดียวประเภทอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย

https://www.bbc.com/news/uk-england-54366461

Stay Connected
Latest News