ไอวีแอล ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ ต่อเนื่องเป็นปีที่4

ไอวีแอล ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ กลุ่มประเทศเกิดใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากผลการประเมินปี 2563 ไอวีแอลมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 เมื่อเทียบกับบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำทั่วโลก

ทั้งนี้การจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) เป็นเกณฑ์ระดับโลกที่เปรียบเทียบบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน ดัชนีดังกล่าวประเมินปัจจัยที่สำคัญด้านการกำกับกิจการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกถือเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในปีนี้ ไอวีแอลได้รับคะแนนสูงสุดใน 7 หมวด อาทิ กลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ การรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ และการบริหารนวัตกรรม เป็นต้น

ยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์สหรือ ไอวีแอล กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ระดับโลก และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าที่สำคัญสำหรับเรา ไอวีแอลยังคงมุ่งพัฒนาด้านความยั่งยืนอย่างแน่วแน่ ท่ามกลางความท้าทายของการแพร่ระบาดทั่วโลก ผลการประเมินของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ถือเป็นเครื่องพิสูจน์การทำงานเป็นทีมของไอวีแอลที่ทุกคนต่างช่วยกันอย่างเต็มที่แม้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ เรามองว่าความยั่งยืนเป็นการเดินทางอย่างหนึ่งซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ และจะมุ่งดำเนินการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ท้าทายให้สำเร็จ ในโอกาสนี้ เราขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สำหรับการร่วมกันสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน”

ส่วน Manjit Jus, Global Head of ESG Research and Data, S&P Global กล่าวว่า “เราขอแสดงความยินดีกับอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI World และ DJSI Emerging Markets ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจ ด้วยจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนปี 2563 และกติกาที่เข้มงวดยิ่งขึ้น บริษัทที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้จึงยิ่งโดดเด่น และเป็นรางวัลตอบแทนความมุ่งมั่นที่ดีขององค์กรที่มีต่อผู้คนและโลกใบนี้”

จากประมาณ 10,000 บริษัทที่อยู๋ใน S&P Global BMI มีเพียง 4,500 บริษัทที่ได้รับเชิญให้ร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนประจำปีของ SAM (SAM Corporate Sustainability Assessment: CSA) คะแนนรวมด้านความยั่งยืน (Total Sustainability Scores) ถูกนำมาจัดอับดับ และบริษัทอันดับต้นๆ ของแต่ละอุตสาหกรรมเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ในแต่ละปี

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)