“โอ๊คลิน”ย้ำจุดยืนใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อาสากำจัดขยะในงานมาราธอนชายหาดบางแสน”หวังสร้างวัฒนธรรม Zero Waste Festival

เพื่อส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ “โอ๊คลิน”ผนึกกำลังกับ อบจ.และไมซ์ นำเครื่องกำจัดขยะมูลค่า 3 ล้านมาใช้บริหารจัดการขยะเศษอาหารในงาน ซึ่งภายในเวลา 1 วัน สามารถขจัดขยะเศษอาหารได้ถึง 222.6 กิโลกรัม คิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดภายในงาน เพื่อส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ


ในงาน “บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน 2020” (BANGSAEN42 CHONBURI MARATHON 2020) มาราธอนซีรีส์ระดับเวิลด์คลาส จัดโดย จังหวัดชลบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองแสนสุข , บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และโอ๊คลิน (oklin)

ณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน “บางแสน42 ชลบุรีมาราธอน 2020” เพื่อเป็นแลนด์มาร์คที่เหล่านักวิ่งและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน เพื่อส่งให้บางแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ในใจ อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานความเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport City Tourism) ให้กับจังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองแสนสุข ที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาเมืองแสนสุขเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันออก

ทั้งนี้ การผลักดันหาดบางแสนให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ภารกิจการขจัดปัญหาขยะและลดปัญหามลพิษ จึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่เทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการอย่างจริงจังมาโดยตลอด ในงานวิ่งครั้งนี้จึงได้ผนึกความร่วมมือภาคเอกชนอย่าง โอ๊คลิน (oklin) แบรนด์เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารชั้นนำของโลก ในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดมาขจัดขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างโซลูชั่นการขจัดขยะรูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ

ณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ โชว์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายขยะเศษอาหารโดยจุลินทรีย์ในเครื่องขจัดชยะเศษอาหารของ Oklin

ด้านณัฐกานต์ คลอวุฒิอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ๊คลิน (ประเทศไทย) จำกัด (Oklin) แบรนด์เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง อันดับ 1 ของไทย เผยว่า ในฐานะเป็น GREEN BUSINESS (ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม) นับตั้งแต่นำเทคโนโลยีขจัดขยะเศษอาหารเข้ามาในประเทศไทย โอ๊คลินสามารถกำจัดขยะเศษอาหารจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยรวม 4,000-5,000 ตันต่อปี (เฉพาะในไทย) ตลอดจนแบรนด์ยังมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมไทยจากการเข้าไปสนับสนุนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีนโยบายบูรณาการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับงาน “บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน 2020” ครั้งนี้ ถือเป็นปีแรกที่โอ๊คลินได้เข้ามามีส่วนร่วม จากการสนับสนุน Oklin Composter เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารโอ๊คลินมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท โดยปุ๋ยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกำจัดขยะเศษอาหารดังกล่าว ทางแบรนด์ยังดำเนินการส่งต่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเกษตรกรชุมชนและกลุ่มอาชีพที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด ตามแนวคิด Zero Waste

นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ในงาน เพื่อให้เทศกาลวิ่งครั้งนี้มีปริมาณขยะนำไปกำจัดลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ หรือที่เรียกว่า Zero Waste (ขยะเหลือศูนย์) อย่างแท้จริง โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเมืองแสนสุขให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา” และ“เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่”

เหล่านักวิ่งมาราธอนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเป็นอย่างดี

“แบรนด์มีความชื่นชมในการทำงานด้านการจัดการปัญหาขยะของท่านนายกเทศมนตรีที่มีเป้าหมายกำจัดขยะให้ถูกวิธีไปจากบางแสนอย่างยั่งยืน โดยเราหวังว่าการสนับสนุนการจัดการขยะในงานครั้งนี้ จะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมใหม่ของ Zero Waste Festival เพราะจากประสบการณ์ที่เข้าไปร่วมในงานวิ่งการกุศลต่างๆ เราได้เห็นถึงอุดมการณ์ที่ดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและหลายครั้งมองข้ามไป คือ ปริมาณขยะมหาศาลที่เกิดขึ้นหลังงานจบ ดังนั้นงานนี้เราจึงไม่ใช่แค่การขจัดเศษอาหาร แต่ยังหาโซลูชั่นอื่นๆ มาใช้จัดการขยะอื่นๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ในงาน “บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน 2020” ภายในเวลา 1 วัน โอ๊คลินสามารถขจัดขยะเศษอาหารได้ถึง 222.6 กิโลกรัม คิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดในงานนี้ จากขยะเศษอาหารจำนวนนี้ สามารถลดก๊าซมีเทนจากเศษอาหารในหลุมฝังกลบได้ 8.9 กิโลกรัม ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ที่ทำให้โลกร้อนคิดเป็น 563 กิโลกรัม เทียบเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องยนต์ดีเซลจากรถที่วิ่งเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร เป็นจำนวน 399 คัน

โดยปุ๋ยที่ได้จากการแปลงขยะเศษอาหารคิดเป็น 38 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปบำรุงต้นไม้ได้ 95 ต้น (คำนวณจากการใส่ปุ๋ย 15 ช้อนชา สำหรับต้นไม้ยืนต้นสูง 3-4 เมตร ใส่ปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง) โดยการบำรุงต้นไม้ตลอด 1 ปี จะสามารถสร้างออกซิเจนได้ 11,210 กิโลกรัมต่อปี (ต้นไม้ 1 ต้น สร้างออกซิเจนได้ 118 กิโลกรัมต่อปี) ทั้งหมดนี้เฉพาะการขจัดขยะเศษอาหารเท่านั้น ยังรวมขยะรีไซเคิลรูปแบบอื่นๆ”

จุลินทรีย์สายพันธ์คัดเฉพาะของโอ๊คลิน สามารถช่วยย่อยขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ยาวนานกว่า 10 ปี

สำหรับ Oklin Composter เป็นเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารให้กลายเป็น “ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง” ได้ภายใน 24 ชั่วโมง สามารถลดปริมาณขยะได้ถึง 90% ซึ่งโดยปกติขยะเศษอาหารจากการฝังกลบจะสร้างก๊าซมีเทนที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่การกำจัดขยะเศษอาหารด้วย Oklin Composter จะไม่ปล่อยก๊าซมีเทน ที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุของจุลินทรีย์ ซึ่งก๊าซมีเทนมีผลกระทบมากกว่าก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์ถึง 20 เท่า ดังนั้นการใช้ Oklin Composter นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะ ส่งผลให้เกิดการลดจำนวนการเก็บขยะต่อสัปดาห์แล้ว ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศจากปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ที่ลดลงอีกด้วย

“ปรัชญาของโอ๊คลิน เราไม่ได้มองแค่การขจัดขยะเศษอาหาร แต่เราอยากเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนในการสร้างวัฒนธรรม Zero Waste และส่งต่อพฤติกรรมรักษ์โลก เพื่อส่งมอบธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกหลานของเราในอนาคต”

ทั้งนี้ ทิศทางการสนับสนุนการขจัดขยะในงานวิ่ง แบรนด์โอ๊คลินจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านงานมาราธอนซีรีส์ ทั้งในงานบางแสน 21 ฮาล์ฟมาราธอน (ธันวาคม 2563) และบางแสน10 (มกราคม 2564)

Stay Connected
Latest News