โทล์เวย์ขอบคุณลูกค้า จัดแรลลี่แข่งกันทำความดีอนุรักษ์ธรรมชาติ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ได้จัดกิจกรรม “Tollway Rally Thank you User” ขอบคุณผู้ใช้ทางที่สนับสนุนการใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองด้วยดีเสมอมา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และในปีนี้จัดงานภายใต้ชื่อ “Tollway Rally Thank you User 2020 ตอนไปแคมปิ้ง นั่งชิลลิ่ง แบบ Distancing อินเมืองกาญ”


อัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร กล่าวว่าผู้ใช้ทางที่เข้าร่วมกิจกรรม Rally ในครั้งนี้ใช้เส้นทาง กรุงเทพฯ -กาญจนบุรี นอกจากเก็บ RC ตามเส้นทางต่างๆ ยังได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะสังคมที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อดำเนินตามนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม 5 ด้าน ประกอบด้วย Tollway Smart Way ยกระดับโอกาสการศึกษา Tollway Happy Way ยกระดับสังคมปลอดยาเสพติด Tollway Safety Way ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน Tollway Better Way ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม และ Tollway Green Way ยกระดับสิ่งแวดล้อม เพราะการดำเนินธุรกิจไม่ใช่มองแค่ตัวเราเอง แต่ต้องมองสังคมรอบข้างให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

โดยในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พาผู้ใช้ทางฯ แวะร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ตระกูลไผ่ และยิงหนังสติ๊กเข้าไปในพื้นที่ป่าอย่างสนุกสนาน เพื่อให้เมล็ดพืชได้เติบโตเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้กับชาวบ้านและสัตว์ป่า ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่อง เขตพิทักษ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี หลังจากนั้นได้ยกขบวนชวนกันไปบริจาคสมุด Green Way ซึ่งนำใบเสร็จค่าผ่านทางและกระดาษเหลือใช้ มา Recycle เพื่อผลิตเป็นสมุดโน้ต ให้แก่โรงเรียนมูลนิธิเด็ก

กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ตระกูลไผ่
ยิงหนังสติ๊กที่เป็นเมล็ดพันธุ์พืชเข้าไปในพื้นที่ป่า เพื่อให้พืชงอกงามกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

ปิดท้ายความสนุกในช่วงค่ำ ด้วยปาร์ตี้สุดพิเศษในบรรยากาศเข้าค่ายลูกเสือ Boy Scouts Night Party พร้อมเพลิดเพลินกับศิลปิน แพรว-คณิตกุล เนตรบุตร ที่มาให้ความบันเทิงเคล้าบทเพลงเพราะๆ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ณ โรงแรมไมด้ารีสอร์ท กาญจนบุรี

Stay Connected
Latest News