ปังต่อเนื่อง!!Amazon ลงทุนร่วมสร้าง ZeroAvia hydrogen เครื่องบินปลอดการปล่อยคาร์บอน

หลังจากที่ Amazon ได้ประกาศโครงการ Amazon’s Climate Pledge หรือพันธสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ Amazon ไปเมื่อเดือนกันยายน 2019 ที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายใน 2040 บริษัทยังคงผลักดันกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับพันธสัญญาดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด Amazon ได้ลงทุนด้านการขนส่งทางอากาศ “ZeroAvia” ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ปราศจากการปล่อยคาร์บอนผ่านกองทุน Climate Pledge Fund ที่ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2020 ด้วยเงินลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและบริการที่ยั่งยืนและลดการปล่อยคาร์บอน

ZeroAvia เป็นบริษัท สตาร์ทอัพด้านการบินที่ไม่มีคาร์บอน ซึ่งได้ระดมทุนได้ 37.7 ล้านดอลลาร์จากผู้สนับสนุนหลายราย อาทิ Breakthrough Energy Ventures ของ Bill Gates, Amazon Climate Pledge Fund และ Shell Ventures
ZeroAvia ประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องบิน hydrogen-electric aviation ขนาด 19 ที่นั่งในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถทำการบินได้ภายในปี 2566 นอกจากนี้ยังตั้งเป้าสร้างเครื่องบินในระบบปลอดการปล่อยคาร์บอนบินระยะทาง 500 ไมล์สำหรับ 20 ที่นั่งในปี 2023 เพื่อการขนส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์และจัดส่งพัสดุและการเกษตร และในปี 2570 จะผลิตเครื่องบิน 100 ที่นั่งในเชิงพาณิชย์เช่นกัน

สำหรับข้อดีของระบบกำลังส่งของเครื่องบินลำดังกล่าวคือ “ศักยภาพที่แท้จริงในการช่วยลดคาร์บอนในภาคการบิน” ซึ่ง Kara Hurst รองประธานฝ่าย Worldwide Sustainability แห่ง Amazon กล่าว “การลงทุนครั้งนี้เป็นการยกระดับการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อให้การขนส่งทางอากาศปลอดการปล่อยคาร์บอนในวงกว้าง” ทาง Amazon กล่าวเสริมว่า การลงทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการขนส่งทางอากาศของบริษัทมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของอุตสาหกรรมการบินที่ต้องการให้การขนส่งทางอากาศมีความยั่งยืนมากขึ้น

อย่างไรก็ดี การลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการบินนั้นมีความสำคัญที่จะช่วยให้โลกเราบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ของ Amazon ได้ภายในปี 2040 และหลายสายการบินก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ เช่น JetBlue Harbour Air และ Boom Supersonic

Credit : www.environmentalleader.com/2020/12/amazon-invests-in-zero-emission-aviation-for-transport/

Stay Connected
Latest News