ไอวีแอล คว้า 7 รางวัลตอกย้ำเป็นองค์กรความยั่งยืนระดับภูมิภาค

“ ไอวีแอล” คว้ารางวัล Sustainable Business Awards (SBA) 2019 Thailand หรือรางวัลธุรกิจยั่งยืน ประเทศไทย ประจำปี 2562 จำนวน 7 รางวัล จาก Global Initiatives องค์กรระดับโลกที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือไอวีแอลได้รับดังกล่าว ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) รางวัลชนะเลิศด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) และรางวัลชนะเลิศด้านเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) นอกจากนี้ ไอวีแอลยังได้รับการยกย่องพิเศษ (Special Recognition Awards) อีก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการด้านกลยุทธ์และความยั่งยืน (Strategy and Sustainability Management) ด้านการจัดการแรงงาน (Workforce) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management) และด้านประสิทธิภาพการใช้ของเสียและวัสดุ (Waste and Material Productivity)

ยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ผมรู้สึกภาคภูมิใจต่อทีมงานทุกคน และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล ‘Sustainable Business Awards’ จาก Global Initiatives ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของไอวีแอลที่มีต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราดำเนินงานโดยมีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน ผ่านโครงสร้างและกระบวนการที่ถูกปรับใช้โดยคนของเราในทุกระดับ กลยุทธ์ของไอวีแอลขับเคลื่อนด้วยสามเสาหลักสำคัญ ได้แก่ ผู้คน (People) โลก(Planet) และความเจริญก้าวหน้า (Prosperity) ความยั่งยืนในระยะยาวของไอวีแอลมุ่งเน้นที่การรีไซเคิล ซึ่งส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ลดการใช้ทรัพยากรและการปล่อยของเสีย เพิ่มใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม ซึ่งทำให้เราสามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม และผลักดันเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

ทั้งนี้ รางวัล Sustainable Business Awards Thailand เป็นเวทีระดับภูมิภาคที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืน จัดขึ้นโดย Global Initiatives เครือข่ายด้านความยั่งยืนระดับโลก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่ยั่งยืน และได้ปลูกฝังความยั่งยืนอย่างแท้จริงลงในกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในปีนี้จัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายใต้ความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำในการประเมินผล และพิจารณาผลการตัดสิน ได้แก่ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน PwC Thailand สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ Control Union Thailand โดยมีองค์กรเข้าร่วมจาก 20 ประเทศทั่วโลก

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)