กดล้านไลค์!! ShoeX ทำหน้ากากจากกาแฟย่อยสลายได้ แก้ปัญหาขยะหน้ากากล้นโลก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้เรายังต้องเข้มงวดกับการป้องกันตัวเองเวลาอยู่ในพื้นที่สาธารณะ และสิ่งที่ขาดไม่ได้นอกจากเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็คือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลานั่นเอง

ShoeX แบรนด์เวียดนาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันตัวเองจากเชื้อมรณะ จึงได้เกิดไอเดียในการผลิตหน้ากากใช้ซ้ำได้ ชื่อว่า “AirX” ซึ่งเป็นการออกแบบครั้งแรกที่นำกาแฟมาเป็นวัสดุในการผลิต สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และต้านเชื้อโรค ที่ได้รับการรับรอง AATCC 100 ซึ่งเป็นมาตรฐานคุณภาพอุตสาหกรรมผ้าที่มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อโรคในประเทศสหรัฐอเมริกา

ตัวหน้ากากถักทอด้วยเส้นด้ายที่ผลิตจากกาแฟ และมีตัวกรองอากาศที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน และกาแฟ โดยที่ตัวกรองจะได้รับการเปลี่ยนทุกๆ 30 วัน

ทางแบรนด์ได้เล่าให้ฟังว่า เนื่องจากปัจจุบันขยะทางการแพทย์โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยประเภทใช้ครั้งเดียวมีจำนวนมหาศาลและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ กอปรกับผู้คนก็เริ่มมองหาหน้ากากประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดขยะมากขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ดี ทางแบรนด์ ShoeX มีแผนที่จะเปิดตัวหน้ากาก N95 ผลิตจากกาแฟและใช้ซ้ำได้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุปกรณ์ป้องกันตัวในยุคที่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าเชื้อมรณะนี้จะหมดไปเมื่อไหร่

 

Credit:www.trendhunter.com/trends/airx

Stay Connected
Latest News