DOW คิดค้นสารเคมีดักจับก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์ sustainable solution

มลพิษทางอากาศกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นทุกปีหรือเรียกว่าสภาวะโลกร้อน อันมีสาเหตุหลักจากก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ

แม้ว่าโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตไฟฟ้ายังมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน แต่โรงงานเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) ซึ่งเป็นสาเหตุของฝนกรด , ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนที่ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมปริมาณก๊าซที่ถูกปล่อยจากโรงงงานเหล่านี้โดยหน่วยงานรัฐรวมถึงผู้ประกอบการที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ปัจจุบันจึงมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตของโรงงานเหล่านี้ เพื่อควบคุมให้สารพิษอยู่ในมาตรฐานที่รัฐกำหนด ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแนวโน้มของโลกที่กำลังหันมาให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและประหยัดพลังงานเพื่อโลกในอนาคต

วิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

ล่าสุดของกลุ่มบริษัทดาวได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการพัฒนา UCARSOL™ (ยูคาซอล) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเป็นสารเคมีเพื่อดักจับก๊าซพิษที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

วิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขายภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ซึ่งดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ Energy & Climate Change กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ว่า “ ดาวได้ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถดักจับก๊าซพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เหลือแต่ก๊าซที่สะอาดเกือบ 90 % ซึ่งเป็นโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาของลูกค้าเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยมีจุดแข็ง 3 ประการคือ 1.ดักจับก๊าซพิษเพื่อให้ได้อากาศที่สะอาดขึ้น 2.ประหยัดพลังงาน 3 เน้นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถนำก๊าซที่ดักจับได้หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ”

UCARSOL™ เป็นสินค้าในกลุ่มดักจับก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ย ได้รับการคิดค้นโดยกลุ่มบริษัทดาว มากว่า 50 ปีแล้ว และมีการพัฒนาสูตรใหม่ ๆ ตลอดเวลาเกือบ 30 สูตรเพื่อเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเลือกใช้ตามความต้องการ

ปัจจุบันกระแสของการรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าปีละ 10 % และคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพราะมีการรณรงค์เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องหันมารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การที่ UCARSOL™ มีจุดเด่น 3 ประการจึงกลายเป็น sustainable solution ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั่วโลก ซึ่ง วิชาญได้ยกกรณีศึกษาจากลูกค้า 3 ราย ใน 3 ประเทศที่เลือกใช้ UCARSOL™

 

โรงกลั่นน้ำมันในเกาหลีใต้

เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้ออกมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยระบุให้โรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งสามารถปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไม่เกิน 300 ppmv ในปี 2562 DOW ได้เข้าไปเสนอโซลูชั่นใหม่กับลูกค้าที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันในประเทศเกาหลีใต้รายหนึ่งที่ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐาน ลูกค้าดังกล่าวจึงได้ทำการว่าจ้างให้ DOW เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเพื่อลดก๊าซพิษนี้โดยมีเงื่อนไขคือไม่สามารถหยุดการผลิตได้ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การหยุดผลิตในอุตสาหกรรมโรงกลั่นนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งเวลาและงบประมาณมหาศาล

“ ลูกค้ารายนี้ต้องการให้ DOW ไปแก้ปัญหาเนื่องจากโรงกลั่นแห่งนี้ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินกว่าที่กฏหมายกำหนด โดย DOWเสนอโซลูชันที่ออกแบบพิเศษสำหรับลูกค้ารายนี้ เป็นสารเคมีที่สามารถดักจับก๊าซพิษที่สร้างปัญหาต่ออากาศ เมื่อก๊าซพิษถูกดักจับในปริมาณมาก ก็เหลืออากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นปล่อยออกจากโรงงาน “ วิชาญอธิบาย

DOW ได้ทำงานร่วมกันกับลูกค้าในการออกแบบสารเคมีเพื่อกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และได้ข้อสรุปว่าไม่จำเป็นต้องหยุดการผลิต เพียงค่อย ๆ เติมสารเคมี UCARSOL™ เข้าไปเรื่อย ๆ ก็สามารถดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ดีขึ้น หลังจากใช้งานไปได้ระยะหนึ่งก็สรุปผลได้ว่า สารUCARSOL™ สามารถลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกไปในอากาศ จากเดิม 300 ppmv เหลือ 80 ppmv หรือลดไป 75 % ขณะที่สามารถลดพลังงานความร้อนที่ใช้ในการกลั่นได้ถึง 34 % หรือเท่ากับลดต้นทุนพลังงานได้ 1 ใน 3

นอกจากนี้ ข้อดีของสารเคมี UCARSOL นอกจากดักจับก๊าซที่ต้องการได้แล้ว ยังสามารถแยกก๊าซแต่ละตัวออกจากกันได้ด้วย ทำให้ได้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก สามารถเปลี่ยนให้เป็นกรดซัลฟูลิคใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การทำแบตเตอร์รี่รถยนต์ หรือเปลี่ยนเป็นผงกำมะถัน

จากผลงานที่ปรากฏชัดสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า Dow จึงได้รับการต่อสัญญาอีกในปี 2563 แม้ว่าจะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทีมซัพพอร์ตของ DOW ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในประเทศเกาหลีได้ แต่จากการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกันผ่านการประชุมทางออนไลน์ ผลลัพธ์ในปี 2563 ลูกค้าพอใจมาก นอกจากลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ 410 ตันต่อปีตามเป้าแล้ว โรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ยังสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบ 2,500 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 250,000 ต้นต่อปี ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นคาร์บอนเครดิตได้ด้วย

 

โรงไฟฟ้าโอซากิคูลเจน ญี่ปุ่น

ตั้งแต่เกิดโศกนาฏกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ฟูกูชิมะ-ไดอิจิ ประเทศญี่ปุ่นระเบิด ปล่อยสารกัมมันตภาพรังสีออกมาปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม นับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติร้ายแรงที่สุดของญี่ปุ่น จึงทำให้ญี่ปุ่นต้องหันมาใช้พลังงานถ่านหินแทนเนื่องจากราคาถูกและมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่ตามมาคือโรงไฟฟ้าถ่านหินกลับสร้างมลพิษทางอากาศ โดยปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงร่วมมือกับบริษัทไอซากิ คูลเจน สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อใช้เป็นโครงการนำร่องเรื่องการลดมลพิษทางอากาศ

วิชาญ เล่าว่า “ โรงไฟฟ้าโอซากิ คูลเจน เริ่มเดินเครื่องการผลิตเมื่อปี 2562 โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการเปลี่ยนถ่านหินให้เป็นพลังงานด้วยประสิทธิภาพสูง ขณะเดียวกันก็เลือกใช้ SELEXOL™ Max ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในกลุ่ม UCARSOL™ โดยมีประสิทธิภาพสูงในการจับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยจากการเผาไหม้ของถ่านหินได้กว่า 90 % และคาร์บอนไดออกไซด์ที่กักเก็บได้จะอยู่ในรูปบริสุทธิ์ 99 % ซึ่งสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ เช่น ใช้เป็นก๊าซบรรจุในเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม ถือเป็นการนำก๊าซกลับมาใช้หมุนเวียนซึ่งตอบโจทย์ทางญี่ปุ่นมาก ที่สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออไซต์ได 150,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับปลูกต้นไม้ 15 ล้านต้น”

 

โรงกลั่นน้ำมัน IRPC จ.ระยอง

สำหรับประเทศไทยนั้น ปัจจุบันลูกค้ารายใหญ่ของ DOW ที่เลือกใช้ UCARSOL™ คือ โรงกลั่นน้ำมัน IRPC ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยวิชาญเล่าว่า

“โรงกลั่นน้ำมัน IRPC เริ่มโปรเจ็คกับ DOW เมื่อปี 2560 โดยโซลูชั่น UCARSOL™ LE 801 เป็นสารเคมีสูตรใหม่ที่สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดซัลไฟด์ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าระบบเดิมที่ใช้อยู่ และช่วยลดปริมาณการใช้ไอน้ำในกระบวนการดักจับก๊าซลง สามารถตอบโจทย์การประหยัดพลังงานด้วย โดย สามารถประหยัดพลังงานไอน้ำได้มูลค่าประมาณ 41 ล้านบาทต่อปี ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพบว่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4,382 ตันต่อปี หรือลดไป 20 % จากเดิม และเทียบเท่ากับปลูกต้นไม้กว่า 430,000 ต้นต่อปี

จากการประสบความสำเร็จทั้งด้านประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โรงกลั่นน้ำมัน IRPC จึงขยายผลนำโปคเจ็คนี้เข้าประกวดโครงการ Thailand Energy Award 2020 และยังได้รับเลือกให้เป็นโครงการตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวด Asian Energy Award 2021 อีกด้วย”

ปัจจุบันมีบริษัทที่ใช้สารเคมีบำบัดก๊าซพิษประมาณ 5 รายในตลาดโลก โดยกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เจาะกลุ่มหลักคือโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานไฟฟ้า และโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี

“ ขณะนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากกฏหมายใหม่ๆ ที่มีบังคับใช้แล้วลูกค้าของภาคอุตสาหกรรมเองก็ยังหันมาเรียกร้องให้ใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น การลดใช้พลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการควรลงทุน ไม่ใช่เพียงเพื่อความยั่งยืนแต่ยังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว”วิชาญกล่าวสรุป

 

 

Stay Connected
Latest News