เบอร์เกอร์คิงเปลี่ยนฟลีทขนส่ง 1 ใน 3 มาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า​ นำร่องพื้นที่ 16 รัฐ ในอเมริกาเหนือ

เบอร์เกอร์คิง เปลี่ยนฟลีทขนส่งภาคสนามราว 1 ใน 3 สำหรับใช้ในการวิ่งให้บริการขนส่งไปยังร้านแฟรนไชส์ต่างๆ ในพื้นที่ 16 รัฐ ของอเมริกาเหนือ มาเป็นการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว

โดยในแต่ละเดือนเบอร์เกอร์คิงได้ให้บริการขนส่งวัตถุดิบต่างๆ ไปยังร้านค้าในแต่ละพื้นที่ราว​ 1,500 ไมล์  ซึ่งในเบื้องต้นได้เริ่มเปลี่ยนมาใช้เป็นยานยนต์​ EV เพื่อให้บริการในการขนส่งแล้ว 31% และคาดว่าจะสามารถเปลี่ยนให้ท้ัง Fleet มาใช้ EV ได้ท้ัง 100% ภายในปี 2573 เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ทาง Restaurant Brands International ​บริษัทแม่ของ Burger King ได้ตั้งเป้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 50% เมื่อเทียบจากปีฐานในปี 2562

ทั้งนี้ เบอร์เกอร์คิงได้ทำงานร่วมกับ Element Fleet Management ซึ่งเป็นผู้จัดการกองยานยนต์ขนส่ง (Fleet)​ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อจัดหารถ EV ในการขับเคลื่อนอย่างจริงจังของเบอร์เกอร์คิง รวมทั้งการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การติดตั้งระบบชาร์จที่สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศ เป็นต้น ซึ่งการบริหารจัดการของระบบภาคสนามเป็นปัจจัยสำคัญด่านแรกเพื่อให้ทางเบอร์เกอร์คิงสามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้​

source

Stay Connected
Latest News