“CPF จับมือ CP FOTON” ทดลองนำรถพลังงานไฟฟ้า รองรับการขนส่งในฟาร์ม นำร่องฟาร์มไก่ไข่ซับสนุ่น จ.สระบุรี

CPF ร่วมมือกับ ซีพี โฟตอน ขับเคลื่อนโครงการ “ทดลองใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยนำรถบรรทุก 6 ล้อไฟฟ้า รุ่น FOTON Aumark iBlue 85 ซึ่งเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% รองรับการขนส่งในฟาร์มไก่ไข่ของ CPF นำร่องที่ฟาร์มซับสนุ่น จ.สระบุรี เป็นแห่งแรก

โครงการดังกล่าว เป็นการศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้รถพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนรถเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถขนส่ง โดยมี คุณพีรพงศ์ กรินชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิศวกรรมกลาง พร้อมด้วย คุณสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจไก่ไข่ CPF ได้ทดลองขับรถพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเอง พร้อมด้วย คุณกฤษณะ เศรษฐธรางกูร กรรมการผู้จัดการ และ คุณศุภชัย คงธนกวี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ซีพี โฟตอน ร่วมให้ข้อมูล

คุณพีรพงศ์ กล่าวว่า CPF ทั่วไทยและทั่วโลก ประกาศเป้าหมายชัดเจนในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero) ในปี 2050 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกร่วมบรรเทาปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นความท้าทายต่อธุรกิจและความเป็นอยู่ของทุกชีวิตบนโลก เราจึงมุ่งมั่นดำเนินการในทุกมิติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน CPF เป็นบริษัทลำดับต้นๆ ในอุตสาหกรรมอาหารที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนสูงที่สุด

“ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่นำรถพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการขนส่งในฟาร์มของ CPF ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเป็นแห่งแรก และมีแผนที่จะนำมาใช้ในฟาร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฟาร์มของเราใช้พลังงานทดแทน 100% หรือฟาร์ม RE100 เป็นเป้าหมายของฟาร์มในทุกธุรกิจ CPF โดยเฉพาะฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ไข่ สามารถอยู่ได้ด้วยการใช้พลังงานที่ผลิตเอง โดยไม่พึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก” คุณพีรพงศ์ กล่าว

คุณสมคิด กล่าวว่า ธุรกิจไก่ไข่มียุทธศาสตร์และพันธกิจที่ชัดเจนในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย แต่สิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงอย่างยิ่ง คือ การมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน ซึ่งความร่วมมือกันของทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่นอกจากจะช่วยประหยัดต้นทุน ทั้งเชื้อเพลิง การใช้งาน และการดูแลรักษาแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยจะนำรถพลังงานไฟฟ้ามาทดลองใช้งานการขนส่งในฟาร์มซับสนุ่น เป็นหน่วยงานแรกของธุรกิจไก่ไข่เป็นเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 66) ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะนำมาพิจารณาเลือกใช้ยานยนต์ที่เหมาะสมต่อไป ส่วนในอนาคตวางแผนขยายผลนำรถบรรทุกไฟฟ้า EV ไปใช้ที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ ฟาร์มกาญจนดิษฐ์ 1 และฟาร์ม Complex อื่นๆ ด้วย

“เราคิดว่าหลังจากที่เราทดลองนำรถไฟฟ้ามาใช้ และคนของเรามีความเชี่ยวชาญแล้ว ก็จะนำรถไฟฟ้าไปใช้ในฟาร์มไก่ไข่แห่งอื่นๆ โดยจะทยอยทดแทนรถที่หมดอายุการใช้งานต่อไป” คุณสมคิด กล่าว

ทั้งนี้ ซีพี โฟตอน ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ซึ่งรถบรรทุก 6 ล้อไฟฟ้า รุ่น FOTON Aumark iBlue 85 ที่นำมาทดลองใช้ เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบสนองนโยบายของ CPF ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของซีพี โฟตอน ที่ตระหนักถึงการขับเคลื่อนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero) ของภาครัฐให้เกิดขึ้นจริง และตอบสนองความต้องการของพันธมิตร เครือข่ายธุรกิจ สู่เป้าหมายความยั่งยืนไปด้วยกัน

Stay Connected
Latest News