ม.เกษตรฯ เร่งสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน ​เสริมทัพระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้า ให้บริการ นิสิต บุคลากร และประชาชน ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสริมทัพระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยให้หลากหลายมากขึ้น สำหรับบริการ นิสิต บุคลากร และประชาชน ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ 2566 มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้งานระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป ในช่วงเปิดเทอมการศึกษา 2566
ทั้งนี้ ภายหลังจากพิธีเปิดแล้ว อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ได้ทดสอบการใช้งานของระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้า​ต่าง ๆ ได้แก่ รถโดยสารสวัสดิการพลังงานไฟฟ้า (รถรางไฟฟ้า) ขนาด 23 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน ซึ่งจัดซื้อใหม่เพื่อเสริมกำลังจากรถบัสไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้ว 3 คัน
รวมทั้งเพิ่มเติมรูปแบบใหม่ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย คือ  รถสกูตเตอร์ไฟฟ้า ที่พร้อมให้ทดสอบระบบการใช้งาน เมื่อเปิดเทอมแล้วจำนวนประมาณ 1,000 คัน เป็นเวลา 1 ปี และรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จำนวน 100 คัน ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้นสามารถขนส่งผู้เดินทางไปยังอาคารสถานที่ต่างๆ ในเขตการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากไม่มีมลภาวะทางเสียงและไม่มีควันรบกวน
” สิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักก็คือการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม รูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัย ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะทางอากาศและลดความต้องการใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง และเพื่อรวมพลังชาวมหาวิทยาลัยให้ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ.2035 “ ดร.จงรัก กล่าว
Stay Connected
Latest News