แกร็บ เผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 พร้อมอัพเดทฟีเจอร์ Carbon Offset ของแกร็บ ประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้แล้ว 5​ หมื่นต้น

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอกย้ำพันธกิจในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และการส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อม เผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 (ESG Report 2022) ที่รวบรวมผลการดำเนินงานต่างๆ ที่แกร็บได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยครอบคลุม 3 ไฮไลท์หลัก ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพาร์ทเนอร์ การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม และ การเดินหน้าพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมฉลองผลตอบรับที่ดีของโครงการชดเชยคาร์บอนซึ่ง แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับองค์กร EcoMatcher และ Conserve Natural Forests (CNF) ปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับคาร์บอนไปแล้วกว่า 50,000 ต้นจากการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการผ่านฟีเจอร์ Carbon Offset ตลอดปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้ชวนพนักงานร่วมกิจกรรม Grab Go Green เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 

คุณวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของการดำเนินธุรกิจ แกร็บมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีและใช้แพลตฟอร์มของเรามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเราเชื่อว่าการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีที่ผ่านมา แกร็บทั่วทั้งภูมิภาคได้พัฒนาการทำงานในหลายส่วนโดยมุ่งผลักดันใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การสร้างโอกาสทางรายได้ให้กับของพาร์ทเนอร์ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม และการส่งเสริมประเด็นในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุด”

สำหรับรายงานความยั่งยืนของแกร็บประจำปี 2565 ได้นำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานที่ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีไฮไลท์สำคัญ คือ

1. การยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพาร์ทเนอร์ (Building Sustainable Partner Livelihoods):

– เปิดโอกาสให้พาร์ทเนอร์คนขับ-ร้านค้ากว่า 10 ล้านคนทั่งทั้งภูมิภาค สร้างรายได้บนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายกว่า 2,100 คน

– โดยในปีที่ผ่านมา พาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ร้านค้าสามารถสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มได้รวมกันมากกกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3.6 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 19%

– ช่วยให้พาร์ทเนอร์ร้านค้าขนาดเล็กมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นกว่า 26% หลังจากเปิดร้านบนแพลตฟอร์มเป็นเวลาหนึ่งปี

2. การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม (Ensuring a Safe & Trusted Platform): 

– 99% ของการเดินทางเพื่อให้บริการรับส่งผู้โดยสารและบริการเดลิเวอรี ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

– แกร็บเป็นแพลตฟอร์มแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พัฒนา 2 นวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ ฟีเจอร์ AudioProtect และฟีเจอร์ Quite Ride

3. การส่งเสริมและดูแลสิ่งแวดล้อม (Fostering a Lasting Planet):

– ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) กว่า 48,000 ตัน จากการดำเนินงานใน 3 ส่วน ได้แก่   1) ให้บริการรูปแบบใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การขนส่งโดยจักรยาน หรือการเดิน 2) เพิ่มการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) และ 3) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ

– สนับสนุนการปลูกต้นไม้กว่า 200,000 ต้น จากโครงการชดเชยคาร์บอนที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการร่วมบริจาค

– ลดปริมาณขยะพลาสติกกว่า 8,100 ตันจากการงดใช้ช้อนส้อมพลาสติกรวม 898 ล้านชุดของผู้ใช้บริการในปีที่ผ่านมา

สำหรับในประเทศไทย นอกเหนือจากการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับ และการพัฒนาฟีเจอร์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการงดรับช้อนส้อมพลาสติก อีกหนึ่งกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นช่วยลดผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม คือการเปิดตัว “ฟีเจอร์ Carbon Offset” ในปี 2564 โดยได้เชิญชวนให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนเมื่อใช้บริการต่างๆ ของแกร็บ ผ่านการบริจาคเงินจำนวน 2 บาทต่อเที่ยวการเดินทางด้วยรถยนต์ หรือ 1 บาทต่อเที่ยวการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ หรือการใช้บริการเดลิเวอรี

เพื่อสมทบเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดย Conserve Natural Forests (CNF) องค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีภารกิจหลักในการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าธรรมชาติในประเทศไทย และ EcoMatcher แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามการเติบโตของต้นไม้ หรือดูข้อมูลต่างๆ ของต้นไม้ที่ตนเองร่วมบริจาคได้ โดยโครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก จนทำให้ในปีที่ผ่านมา สามารถ ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนในประเทศไทยไปแล้วกว่า 50,000 ต้นในจังหวัดกระบี่ และแม่ฮ่องสอน ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือคนในพื้นที่กว่า 51 ครอบครัว

“และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา เรายังได้จัดกิจกรรม Grab Go Green เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คนในองค์กร ด้วยการเชิญชวนพนักงานแกร็บมาร่วมเรียนรู้ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมร่วมกิจกรรมเพาะกล้าและปลูกต้นไม้ และปั้น EM ball ซึ่งช่วยบำบัดน้ำเสียในชุมชน สร้างความสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ณ หมู่บ้านหิ่งห้อย บางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ” นายวรฉัตร ปิดท้าย

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!