ศุภาลัย ผนึกคู่ค้า เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2566 เพื่อนำองค์กรเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance :  ESG) ร่วมกับผู้บริหารสถาบันการเงินและสื่อสารมวลชน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ประชาชาติธุรกิจ และ บริษัท อาร์ตโฟร์ดีโค จำกัด ในหัวข้อมุมมองภาพลักษณ์ด้านสินค้า การบริการ ธรรมาภิบาล ความยั่งยืน การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และการประเมินความเสี่ยง รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน