ศุภาลัย ผนึกคู่ค้า เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดย นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2566 เพื่อนำองค์กรเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance :  ESG) ร่วมกับผู้บริหารสถาบันการเงินและสื่อสารมวลชน ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ประชาชาติธุรกิจ และ บริษัท อาร์ตโฟร์ดีโค จำกัด ในหัวข้อมุมมองภาพลักษณ์ด้านสินค้า การบริการ ธรรมาภิบาล ความยั่งยืน การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และการประเมินความเสี่ยง รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

Stay Connected
Latest News

บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทหนึ่งเดียวในเอเชีย คว้ารางวัลองค์กรยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global ในระดับ Top 10% ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานความยั่งยืน

เทอร์มินอล21 พระราม3 จับมือ กรุงเทพมหานคร ยกทีมบุคลากรทางการแพทย์ เปิดพื้นที่บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ฟรี! ในงานตลาดนัดสุขภาพ “Bangkok Health Market Zone3” รณรงค์ให้คนไทยดูแลใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลจากโรคร้าย