BEDROCK จับมือ Waylar ร่วมพัฒนาระบบแจ้งเก็บขยะอัจฉริยะ พร้อมนำร่องสนับสนุนเครื่องมือ IoT ให้กับ 3 เทศบาลชุมชนทดลองใช้จริง

บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค (Bedrock) ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง

เพื่อยกระดับองค์กรและเพิ่มมูลค่าจากการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท เวลาร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ เวลาร์ (Waylar) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารงานขนส่งด้วยการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) ซึ่งทำให้สามารถติดตามการเคลื่อนที่และเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและพร้อมสำหรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยทั้งสองบริษัทร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการรถขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในเฟสนำร่องนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมแล้วหลายแห่ง และอยู่ระหว่างประเมินผลการใช้งาน ทั้งในเชิงคุณภาพของระบบและประสิทธิภาพของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการรถเก็บขยะมูลฝอย โดยมีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการยกระดับระบบบริหารจัดการขยะท้องถิ่นให้ดีขึ้น ทำให้บ้านเมืองสะอาดและน่าอยู่ได้อย่างยั่งยืน

คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมจัดตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือระหว่างเบดร็อค เป็นไปตามความตั้งใจของเราที่จะนำความสามารถด้านแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองและระบบโลจิสติกส์อันเป็นความถนัดของทั้งสองฝ่ายมาใช้ยกระดับการทำงานของกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่เราทั้งสองจะแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ ระหว่างบุคลากรของตนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการดำเนินโครงการ โดยเราได้เริ่มจากการเผยแพร่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างระบบการจัดเก็บขยะให้กับหน่วยงานเทศบาลที่สนใจเข้าร่วม และจะนำไปสู่การร่วมมือส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม แอปพลิเคชัน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเราทั้งสองฝ่าย สร้างความเป็นไปได้ทั้งในเชิงธุรกิจและความยั่งยืนของสังคม

ในส่วนของเป้าหมายของโครงการเราแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ในระยะสั้นเราคาดหวังให้โครงการนี้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในระดับเทศบาลนครที่มีอยู่ 30 แห่ง และเทศบาลเมือง ที่มีอยู่ 195 แห่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนประชากรมากและมีความต้องการการจัดการรถขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบค่อนข้างสูง ก่อนขยายไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่จะนำโครงการนี้ไปสู่เทศบาลตำบลอีก 2,247 แห่ง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งมองเป้าหมายต่อยอดไปยังการจัดการรถบริการประชาชนของเทศบาลประเภทอื่น ๆ ควบคู่กันไป เช่น รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รวมถึงการจัดการรถส่วนกลางของเทศบาลด้วย” นายวีรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน คุณพันชนะ ตันติพิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวลาร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “เวลาร์ คือ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT (Internet of Things) และผลักดันเทคโนโลยีการเก็บรวมรวม ประมวลผลข้อมูล Big Data และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้เข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญในการสนับสนุนภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความได้เปรียบเชิงข้อมูล รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้จัดการและบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากเบดร็อค ในการสร้างความร่วมมือพัฒนาระบบติดตามและวิเคราะห์ยานพาหนะแบบเรียลไทม์ร่วมกัน ซึ่งในด้านการวิเคราะห์ยานพาหนะแบบเรียลไทม์นั้นถือว่าเป็นจุดแข็งของเวลาร์และเรามั่นใจว่าเรามีความเชี่ยวชาญในการ พัฒนาระบบจัดเก็บและเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT รวมถึงการแปลข้อมูลที่ได้รับ เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์การบริหารจัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ รถยนต์ เครื่องจักร ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากความชำนาญและประสบการณ์ของเรานำมาสู่ความร่วมมือในโครงการนำร่องนี้ โดยเวลาร์จะเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมด้านการสนับสนุน ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลและนำไปสู่การวางแผนพัฒนาระบบจัดเก็บขยะร่วมกันกับทางเบดร็อคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ”

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูล บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จํากัด เพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.bedrockanalytics.ai หรือติดต่อคุณทักษพร บุญวงศ์ โทร 097 174 8816 อีเมล [email protected]

Stay Connected
Latest News