ไทยพาณิชย์หนุนนโยบาย ESG ส่งแคมเปญ “คุณดูแลโลก เราดูแลคุณ SCB Green Loan” สำหรับลูกค้ารายย่อยเพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคต

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนา และต่อยอดโซลูชันทางการเงินที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ล่าสุดส่งแคมเปญ “คุณดูแลโลก เราดูแลคุณ SCB Green Loan”

สนับสนุนสำหรับลูกค้าบุคคล และผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสำหรับสินเชื่อบ้านใหม่รับดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.00% และสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% ลูกค้าที่ต้องการติดตั้ง Solar Rooftop หรือ EV Charger และสินเชื่อธุรกิจเพื่อโลกสะอาด ดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นายวิฑูรย์ พรสกุลวานิช รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels และรักษาการ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking เปิดเผยว่า “ธนาคารมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมเสริมสร้างระบบการเงินการธนาคารที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก คือการเงินที่ยั่งยืน สังคมแห่งคุณค่า และสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่ครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ “คุณดูแลโลก เราดูแลคุณ SCB Green Loan”  สำหรับลูกค้าบุคคล และผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้พลังงานทดแทนที่ช่วยประหยัดพลังงานในระบบนิเวศน์ ลดต้นทุน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ผลิตพลังงานในครัวเรือนโดยใช้พลังงานทดแทน หรือ พลังงานหมุนเวียน ทั้งยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โครงการผลิตหรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ระบบเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน และการนำขยะมาใช้ใหม่ เป็นต้น โดยธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญนี้จะมีส่วนร่วมสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”

รายละเอียดสินเชื่อแคมเปญ “คุณดูแลโลก เราดูแลคุณ SCB Green Loan”

สินเชื่อบ้าน Green Loan

สินเชื่อซื้อบ้านใหม่อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.00% นาน 3 เดือน สำหรับหลักประกันที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) หรือแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Changer)

สินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99% นาน 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน บ้านเดี่ยว หรือบ้านแฝดที่มีความต้องการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Rooftop) หรือติดตั้งแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Changer) ฟรีค่าประเมินหลักประกัน พร้อมรับบัตรของขวัญโลตัส มูลค่าสูงสุด 7,000 บาท

สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ (Small SME) ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท : อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99% นาน 3 เดือน ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, ป้องกันและควบคุมมลพิษ, ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน รวมถึงจัดการธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “คุณดูแลโลก เราดูแลคุณ SCB Green loan” กับธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสอบถามรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ SCB Call Center โทร.02 777 7777

Stay Connected
Latest News