เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จับมือ ธนาคารกสิกรไทย และ Fest by SCGP ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลกปี2” เปลี่ยน “ขยะอาหาร” ให้เป็น “ปุ๋ย”

เมืองสุขสยาม  ไอคอนสยาม ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย,  บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน Fest by SCGP, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน จัดงาน“SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี2” #SaveTheEarth  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึง 31กรกฎาคม 2566  ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ เปลี่ยน “ขยะอาหาร” ให้เป็น “ปุ๋ย” ทางเลือกในการกำจัดขยะอาหารที่ “ยั่งยืน”

จากสถานการณ์และผลกระทบขยะอาหารของโลก ในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหารที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่า สำหรับประเทศไทย กว่า 60% ของขยะมาจากขยะอาหาร คนไทย 1 คนสร้างขยะอาหารสูงถึง 254 กิโลกรมต่อปี ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่ท้าทายมวลมนุษยชาติ  เกิดการหมักและย่อยสลายกลายเป็นแก๊สมีเทน (CH4) ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีความรุนแรงกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 27-30 เท่า (เป็นสาเหตุให้เกิด 8-10% ของแก๊สเรือนกระจกทั่วโลก), เกิดกลิ่นรบกวน แหล่งเพาะเชื้อโรค, สูญเสียทรัพยากร (น้ำ 1 ใน 4 ของโลกถูกใช้เพื่อผลิตเป็น “ขยะอาหาร”)

เมืองสุขสยาม  ไอคอนสยาม มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด โดยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  ซึ่งดำเนินการ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนชุมชน สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม   จึงเปิดตัว “โครงการคัดแยกขยะอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” นำขยะอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ย  มุ่งหวังการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะอาหารอย่างถูกที่ ถูกถัง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน และนำขยะอาหารกลับไปผลิตเพื่อใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 12.3 ขยะอาหารทั่วโลกต้องลดลง 50% ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573)

นอกจากนี้ยังสนับสนุนผู้ประกอบการและร้านค้าหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก Fest Food Safety Packaging จากวัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน พร้อมกับเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติก PE ที่ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 30% รวมถึงการปรับใช้หลอดประหยัดไฟ LED ร่วมกันประหยัดพลังงานลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอาหารภายในเมืองสุขสยามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบให้มากที่สุด สร้างความตระหนักแก่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวสุขสยามเกี่ยวกับปัญหาขยะอาหาร ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดการขยะและนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด พร้อมผนึกกำลังกับพันธมิตร สำนักงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คณะพลังชุมชน โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด   เพื่อผลักดันนโยบาย SDGs ต่อยอดความยั่งยืนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยภายในการจัดงาน SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี2” #SaveTheEarth พบกิจกรรมไฮไลท์ การเปิดตัว“โครงการคัดแยกขยะอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ย” เพื่อส่งต่ออาหารบำรุงพืชมอบให้กับชุมชน เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) การจัดแสดงสินค้า ECOCraft อาทิ สินค้าประเภท ECOPrint, สินค้าจากขยะ เช่น กระเป๋าทำจากถุงปูน, สินค้าแต่งบ้านจากขวดพลาสติก หรือวัสดุเหลือใช้, สินค้าหัตถกรรมจากเส้นใยธรรมชาติ, สินค้าทำจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ  ท่ามกลางบรรยากาศสุดรื่นรมย์ตระการตากับโมบายดอกไม้ ที่ตกแต่งรอบเมืองสุขสยาม พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีในสวน และกิจกรรมเวิร์คช้อปรักษ์โลก “ทำผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยจากใยบวบ” ให้กับนักศึกษานานาชาติประเทศจีน 40 คน เพื่อส่งต่อพลังสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  วันที่ 21 ก.ค. 66 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รวมถึงพบกับกิจกรรมสุดพิเศษจากบูธแสดงบรรจุภัณฑ์อาหาร Fest (เฟสท์) โดย แนะนำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเฟสท์ ไบโอ  ปลุกพลังรักษ์โลกร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมงานผู้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนะนำให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกผ่านการใช้งานบรรจุภัณฑ์เฟสท์ไบโอ ซึ่งผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัส 100% ที่มาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลจึงเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย เข้าไมโครเวฟและเตาอบได้ สามารถบรรจุอาหารที่มีน้ำมันและน้ำได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่รั่วซึม และยังย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 60 วัน

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถร่วมช้อปสุขใจกับโปรโมชัน “สุขรักษ์โลก กับ KBank & Fest by SCGP ชวนมาช้อปแบบรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 17 ก.ค.- 16 ส.ค.66 รับความสุข 2 ต่อ

สุขที่ 1 พิเศษ! สายกรีน ปลูกด้วยรัก รับชุดปลูกต้นไม้ D.I.Y. 1 ชุด

  • เมื่อซื้อสินค้าภายในเมืองสุขสยามและไอคอนสยามและชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ QR Code ธนาคารกสิกรไทย ครบ 399 บาท
  • พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM Super App ซื้อสินค้าครบ 299 บาท
  • พิเศษสำหรับลูกค้า Fest ซื้อแพ็คเกจจิ้งครบ 299บาท

(จำกัดรวมสิทธิ์ 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)

สุขที่ 2 พิเศษ! นักช้อปต้องสะพาย รับกระเป๋ารักษ์โลกฟรี! 1 ใบ

  • เมื่อซื้อสินค้าภายในเมืองสุขสยามไอคอนสยาม และชำระผ่านบัตรเครดิต ,บัตรเดบิต หรือ QR Code ธนาคารกสิกรไทยครบ 999 บาท รับกระเป๋ารักษ์โลก
  • พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM Super App ซื้อสินค้าครบ  899 บาท
  • พิเศษสำหรับลูกค้า Fest ซื้อแพ็คเกจจิ้งครบ 899บาท

(จำกัดรวมสิทธิ์ 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)

พิเศษ :  รับปุ๋ยอาหารบำรุงพืชฟรี เพียง Share Post พร้อมบอก How To ลดโลกร้อนสไตล์คุณ ใส่ #สุขรักษ์โลก #SOOKSAMPHAN

จัดเต็มกิจกรรมรักษ์โลกมากมายพร้อมให้ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการปกป้องโลกร่วมกัน เพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับทุกคนได้ในงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลกปี2#SaveTheEarth ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566  ณ  บริเวณลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม ชั้น G  ไอคอนสยาม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.  0851699926  หรือ FB:SOOKSIAM

Stay Connected
Latest News

นีเวีย จับมือ บิ๊กซี พร้อมอยู่เคียงข้างทุกการดูแล กับโครงการ “นีเวีย ชวนแชร์ ส่งต่อความแคร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ชวนมาส่งต่อความห่วงใย ซื้อนีเวีย 1 ชิ้น เท่ากับร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น

ถอดบทเรียนความสำเร็จ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท CPF ผนึกกำลัง สพฐ. ตชด. ยกระดับพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน