ไทยยูเนี่ยน คว้ารางวัลใหญ่เวที ASEAN Risk Awards 2023 จากสิงคโปร์ ขึ้นแท่นองค์กรที่บริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมดีเด่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยนางอุมาพร กิตติภูมิวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมกระบวนการภายในกลุ่มบริษัท พร้อมคณะทำงาน เข้ารับรางวัลชนะเลิศ สาขา Environmental & Social Risk Management (ESRM) Pioneer Award 2023 จาก ASEAN Risk Awards 2023 ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและความสามารถในการออกแบบกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและโดดเด่นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีองค์กรเข้าร่วมหลายร้อยองค์กร ซึ่งรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ และความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยงของไทยยูเนี่ยน ณ  โรงแรมคอนคอร์ด ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ งาน ASEAN Risk Awards  จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2016 โดย Enterprise Risk Management Academy (ERMA) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับจากบุคคล สถาบัน และหน่วยงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในระดับสากล และมีสมาชิกจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Stay Connected
Latest News