องค์กรอังกฤษ จี้ยกเลิกแคมเปญกระตุ้น ‘บินบ่อย’ ​โจมตีสายการบินส่งเสริม ‘พฤติกรรมไร้ความรับผิดชอบ’ ชี้สร้างคาร์บอนสูงขึ้น 112 เท่า

องค์กรการกุศลในอังกฤษ ‘Possible’ รณรงค์แคมเปญให้สายการบินยุติโปรแกรมกระตุ้นการบินที่เกินความจำเป็นเพื่อสะสมไมล์ เพราะต้องแลกด้วยการปล่อยมลพิษจำนวนมาก และราคาที่ต้องจ่ายเป็นการสร้างคาร์บอนฟุตพรินท์จำนวนมากให้กับสภาพอากาศ

นำมาซึ่งการโจมตีสายการบินต่างๆ ที่มีโปรแกรมให้รีวอร์ดสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ ‘บินบ่อย’ ว่าเป็น ‘พฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบ’ และสร้างการปล่อยคาร์บอนจำนวนมาก เพื่อต้องการรักษาระดับสมาชิกของตัวเองเอาไว้ โดยที่บางครั้งไม่มีจุดหมายที่จำเป็นต้องเดินทาง แลกกับการสร้างผลกระทบต่อโลกอย่างมาก

ทั้งนี้ Possible ได้ส่งสารไปยังสายการบินในราชอาณาจักร เช่น  บริติแอร์เวย์และเวอร์จินแอตแลนติก เพื่อขอให้ยุติโปรแกรมดังกล่าวทันที โดยเปิดเผยรายงานว่า แต่ละปีผู้โดยสารทางอากาศจะต้องเดินทางมากพอเพื่อที่จะรักษา Statusในการสะสมไมล์ไว้ได้ ทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ย  5.6 ถึง 92.8 ตัน ต่อคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าการสร้างคาร์บอนฟุตพรินท์ของกลุ่มผู้โดยสารทางอากาศทั่วไปมากถึง 112 เท่า เช่น หากอยากรักษา Gold Status ของสายการบินเอาไว้ จะต้องมีเที่ยวบินที่สร้างคาร์บอนเฉลี่ย 27 ตันในแต่ละปี 

Credit: https://www.facebook.com/wearepossibleuk

โดยเฉพาะหากอยากรักษาการเป็นสมาชิกตลอดชีพของโปรแกรมรีวอร์ดสะสมไมล์ของสายการบินเหล่านี้ อาจต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 1,800 ตันต่อคน ซึ่งสูงการอัตราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยต่อคน หากต้องการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาถึง 34 เท่า 

Alethea Warrington นักรณรงค์อาวุโสของ Possible กล่าวว่า สิ่งจูงใจในการบินบ่อยๆ ​เป็นการส่งเสริมให้มีการปล่อยมลพิษมากเกินความจำเป็น จากการจูงใจผู้โดยสารกลุ่มเล็กๆ ให้เดินทางบ่อยมากขึ้นทั้งที่ไม่จำเป็น เพียงเพื่อให้ได้คะแนน และส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลก ที่ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนและไฟป่าที่ยากจะควบคุม จากการให้คะแนนแก่ผู้ที่สร้างมลพิษมากขึ้น สายการบินจึงจำเป็นต้องหยุดพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบนี้ทันที

ทั้งนี้ ปัจจุบันโปรแกรมสะสมไมล์  เป็นเครื่องมือสำคัญของธุรกิจสายการบิน ในการช่วยผลักดันยอดขายตั๋วให้เติบโต โดยเฉพาะการจูงใจกลุ่มมีกำลังซื้อ ให้เดินทางมากเกินความจำเป็น หรือในบางครั้ง สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์เหล่านี้ ก็จงใจเลือกการเดินทางที่ยาวนานและมีเส้นทางบินหลายเที่ยว เพียงเพื่อให้พวกเขาสามารถสะสมคะแนนได้มากขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับตั๋วเครื่องบินในอนาคตได้

ขณะที่สายการบินอย่างเวอร์จินแอตแลนติกและบริติชแอร์เวย์ ​ออกแถลงการณ์มาโต้แย้งคำกล่าวหานี้ว่า โปรแกรมสะสมไมล์เป็นโปรแกรมที่ออกมาเพื่อขอบคุณลูกค้า ที่สามารถรับและใช้จ่ายพอยท์ได้จากหลากหลายสถานการณ์ทั้งบนเครื่องบินและภาคพื้น โดยไม่ได้พิจารณาจากความถี่ของการเดินทางเพียงอย่างเดียว แต่สามารถรับไมล์สะสมได้จากการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการมีประสบการณ์ร่วมต่างๆ กับทางสายการบิน รวมทั้งสายการบินทั้งสองต่างตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการขับเคลื่อนโปรแกรมต่างๆ รวมทั้งการวางเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ Net Zero รวมทั้งการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการบินยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน การบินด้วยเครื่องบินที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น ​รวมทั้งการพัฒนาเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในอนาคต เป็นต้น

source 

source 

source

Stay Connected
Latest News