​Sustainability Expo 2023 ขยายสเกล ขยับทาร์เก็ต ขับเคลื่อนสู่ ‘การลงมือทำ’ เปลี่ยนเลนส์มองเรื่องยั่งยืน ให้เป็นไลฟ์สไตล์ปกติของทุกคน

งาน Sustainability Expo (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ประกาศเดินหน้าจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ตอกย้ำแนวคิด​ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) โดยปีนี้มีกำหนดจัดงานรวม 10 วัน  ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ความสำเร็จในการจัดงาน ​Sustainability Expo ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มาจากความร่วมมือจาก 5 องค์กรธุรกิจต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ในฐานะ C0-founder ที่ร่วมส้รางให้เกิดแพลตฟอร์มด้านความยั่งยืน ได้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC,  เอสซีจี, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้ยกระดับความเข้มข้นเพื่อเน้นให้เกิดการลงมือทำอย่างจริงเพิ่มขึ้น หลังเดินหน้าสร้างความตระหนักและรับรู้เรื่องของความยั่งยืนมาตลอด 3 ปี ตั้งแต่ปี 2020 และเริ่มเห็นการตื่นตัวในวงกว้าง ทั้งจากการมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ติดต่อเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจำนวนประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน แต่ความท้าทายสำคัญคือ การส่งเสริมให้ผู้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง เพื่อสร้างไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมส่งเสริมให้เรื่องของความยั่งยืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในทุกกลุ่มของสังคม มากกว่าที่จะมองเป็นแค่เรื่องของบริษัทใหญ่ หรือพูดคุยกันแค่ในแวดวงของนักวิชาการเท่านั้น

คุณต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน ​Sustainability Expo 2023 กล่าวว่า หลังจากเดินหน้าสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนผ่านการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยเกิดความตระหนักและเริ่มขับเคลื่อน​ด้านความยั่งยืนมากขึ้น เป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาค แต่ความท้าทายสำคัญอยู่ที่การทำให้ผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม​ และลงมือทำได้จริง ทำให้แนวทางจัดงานในปีนี้จะเพิ่มรูปแบบกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วม และสามารถทำได้ในไลฟ์สไตล์ประจำวันตั้งแต่การนอน การกิน การออกกำลังกาย มุมมองการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หรือมีทัศนติดในการทำเพื่อคนอื่นและเพื่อโลก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่จัดงานไปยังสวนเบญจกิตติเพื่อขยายขอบเขตเรื่องของความยั่งยืนให้รับรู้มากกว่าแค่มิติของสิ่งแวดล้อม แต่ครอบคลุมไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และสร้างการพัฒนาให้ผู้คน ชุมชน และสังคม ได้มากขึ้น

“การจัดงานในปีนี้มีคอนเซ็ปต์ ​ B2C2B (Business-to-Consumer-to-Business) หรือการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนโดยยึดผู้บริโภคเป็นแกนกลาง เพื่อเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจให้ทุกภาคส่วนมารวมพลังกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ภายในปี 2030 โดยได้รับความร่วมมือจากกว่า 100 องค์กร 250 วิทยากร และ 500 เครือข่ายธุรกิจยั่งยืน ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการ “ลงมือทำ” ​พร้อมมีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) รวมถึงไลฟสไตล์ในชีวิตประจำวันของทุกคน โดยคาดว่าจะผู้เข้ามามีส่วนร่วมภายในงานปีนี้มากกว่า 3.2 แสนคน จากกว่า 2.7 แสนคนในปีที่ผ่านมา”​

ทั้งนี้ งาน Sustainability Expo 2023 หรือ (SX2023) เป็นการตอกย้ำต้นแบบ​ความยั่งยืนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP ) มาเป็นแนวทาง​การจัดงาน พร้อมผนึก​พลังเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วม​สร้างทศวรรษแห่งการ “ลงมือทำ” ( Decade of Action) และสร้างให้โลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ​ซึ่ง​ภายในงานปีนี้​ยังมีการจัดงานด้านความยั่งยืนจากองค์กรและหน่วยงานที่เข้ามาร่วมงานเพิ่มเติมด้วย เช่น  งาน ESG Symposium ของเอสซีจี และงาน TCAC (Thailand Climate Action Conference) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ​สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์ต่างๆ ภายในงานให้ร่วมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลก อาทิ

– ความรู้จากเสวนาจากมุมมองคนทำงานจริง หาคำตอบสู่สังคมและโลกที่ยั่งยืนของวิทยากรชื่อดังจากทุกวงแวดวง เพื่อชวน​เปลี่ยนโลกไปด้วยกันกับศาสตร์แห่งนวัตกรรมล้ำสมัย องค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเรา ปรับกาย..ฮีลใจทั้งด้านสุขภาพ การกิน การอยู่ การใช้ชีวิตในสังคมสูงวัย การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด และความพยายามเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

– SX Kids Zone ​ชวนเด็กๆ มาร่วมสนุกและเพลิดเพลินการเล่นที่ดีต่อโลก เรียนรู้ธรรมชาติและสร้างเสริมจินตนาการและจิตสำนึกที่ดี​

– SX Marketplace อิ่มอร่อยที่เทศกาลอาหารแบบรักษ์โลกจากเหล่าเซเลบริตี้เชฟชื่อดังช็อปสินค้าอีโค่แบรนด์ดัง และร้านค้าชุมชนมากมาย

– โซน SEP Inspiration ตามหาความหมายที่แท้จริงของ SEP (SX Prologue)  ถ่ายทอดผ่านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นหัวใจในการจัดงาน ร่วมสัมผัสมิติคู่ขนาดระหว่างโลกไร้สมดุลกับโลกแห่งสมดุลที่ดี

-โซน Better Me ทุกสิ่งจะดีขึ้นได้…เริ่มที่ตัวเรา ปรับมุมมองความคิดในการใช้ชีวิตต่างวัยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พบกับโซน Good Health & Well Being indoor Park ภายใต้กรอบคิดว่า “เราทุกคนสามารถกอบกู้โลกได้” พร้อมอัพเดทเทรนด์สุขภาพ และสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์ในรูปแบบของ Application และ AI ที่ดีต่อเรา ดีต่อโลก

-โซน Better Living นำเสนอผลงานและโครงการขององค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)   ยกระดับคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปใช้ตลอดกระบวนการผลิต ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero

– โซน Better Community บอกเล่าเรื่องราวของสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวและมีความเท่าเทียม  เชื่อมโยงคน เชื่อมโยงเครือข่ายที่ทำหน้าที่สร้าง “ความปกติสุข” ในสังคม  ที่มีความหลากหลาย ผ่านมุมมองด้านต่างๆ นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของแต่ละคน โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคม   ที่จะต้องมีการรวมตัวกัน การสืบสาน  รักษา ต่อยอด มรดกทางวัฒนธรรม ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงต้นแบบของการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ทั้งชุมชน เมือง และภูมิภาค

– โซน Better World ตื่นตาตื่นใจไปกับ SX Landmark และ Arts Exhibition  ที่รวบรวมงานศิลป์สะท้อนมุมมองความยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ อาทิ  Nat Geo  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  และผลงานนานาชาติ 10 ประเทศ ASEAN ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใด จากโครงการ ASEAN SX PHOTO CONTEST และโครงการ Trash to Treasure เปลี่ยนขยะเป็นงานศิลป์ทรงคุณค่า

– SX Food Festival เทศกาลอาหารเพื่อโลกจากเชฟชื่อดัง พบกับธีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุด landmark ชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพฯ เมืองเก่าภูเก็ต และหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมเสิร์ฟอาหารเลิศรสที่ดีต่อคุณ ดีต่อโลก กับแนว Zero-Waste Cooking เรียนรู้การจัดการขยะอาหารเพื่อความยั่งยืนแบบเต็มรูปแบบ

เชิญมาร่วมกันเปลี่ยนโลกเพื่อ สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance, Better World กับสุดยอดไฮไลท์โซนต่างๆ รวมถึงทุกเรื่องบน TALK STAGE จากตัวจริงเสียงจริงที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ทำงานเพื่อ สร้างสมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า อีกมากมายที่จะทำให้คุณไม่ตกเทรนด์โลก เพราะความยั่งยืนเป็นเรื่องของทุกคน ในงาน Sustainability Expo (SX2023) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน- 8 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!