ธุรกิจยิ่งรักษ์โลก…ยิ่งได้เปรียบ finbiz by ttb แนะให้ทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ทุกธุรกิจย่อมต้องการเติบโต แต่จะดีกว่าไหมถ้าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งความยั่งยืนนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ไม่ได้ส่งเสริมความยั่งยืนของโลกด้วย ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 finbiz by ttb มองว่า ธุรกิจที่รักษ์โลก จะสร้างความได้เปรียบกว่า และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รักษ์โลกอย่างไร ให้ดีต่อธุรกิจ

ธุรกิจที่รักษ์โลก จะต้องมีโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจริง ๆ ซึ่งก็มีการตั้งคำถามว่า “โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้อย่างไร”  ปัจจุบันทุกภาคส่วนจำเป็นต้องสนใจและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจและโลกสามารถอยู่ร่วมกันไปได้นาน ๆ และในด้านของผู้บริโภคยุคนี้ ได้ให้คุณค่าและต้องการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาในอันดับต้น ๆ ว่า จะเลือกเป็นลูกค้าของใคร

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อธุรกิจ จะต้องมีลักษณะดังนี้

1. ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับธุรกิจเช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการจัดการน้ำและของเสีย โครงการอนุรักษ์พลังงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว และโครงการอื่น ๆ ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถช่วยธุรกิจให้ประหยัดเงินได้หลายวิธี เช่น ประหยัดค่าไฟฟ้า ประหยัดค่าน้ำ ประหยัดค่าขยะ และประหยัดค่าซ่อมบำรุง

2. โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถช่วยธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วย เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน สามารถช่วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าจากภายนอก โครงการจัดการน้ำและของเสีย สามารถช่วยธุรกิจประหยัดน้ำและลดมลพิษทางน้ำ หรือ การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มศักยภาพ การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างเต็มที่ เป็นต้น

3. เพิ่มยอดขายและกำไรโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร จะทำให้ธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุน และเป็นการเพิ่มยอดขาย เนื่องจากผู้บริโภคยุคนี้มีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม จึงเลือกซื้อสินค้าจากธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไปด้วย

4. ยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง จะสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้ปรากฎต่อสังคม ซึ่งจะดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า

5. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ผล จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อีกด้วย เช่น สินเชื่อสีเขียว สินเชื่อสีฟ้า การออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ในปัจจุบันธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น จึงช่วยให้ธุรกิจเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารและสถาบันการเงิน

6. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการลดหย่อนภาษี มาตรการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชนก็มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

ดังนั้น การทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยธุรกิจทั้งในด้านภาพลักษณ์ ช่วยกันดูแลโลก และยังช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน

แหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งความได้เปรียบจากความรักษ์โลก

แหล่งเงินทุนสนับสนุนภาคธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งสินเชื่อสีเขียว สินเชื่อสีฟ้า สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางทะเล โดยในไม่กี่ปีที่ผ่านมา หุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า หุ้นกู้สีเขียว (Green Bond) ในไทยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยในปี 2565 มีการออกหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม มูลค่ารวมกว่า 1.8 แสนล้านบาท โดยผู้ออกหุ้นกู้ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ จากข้อมูลของทีเอ็มบีธนชาต เปรียบเทียบ มูลค่าสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2565 และ 2566 เติบโตอย่างมาก และคาดว่าสิ้นปี 2566 จะมีมูลค่าสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัว เพราะเมื่อสิ้นปี 2565 มีมูลค่าสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม สีเขียวและสีฟ้า รวมกันเป็นมูลค่ากว่า 1.3 หมื่นล้านบาท ในขณะที่สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 สินเชื่อดังกล่าวมีมูลค่าไปกว่า 8 พันล้านบาทแล้ว ชี้ให้เห็นว่าภาคธุรกิจในยุคปัจจุบัน เห็นความสำคัญในการทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ นอกจากจะสนับสนุนความเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ด้วยการถนอมรักษาโลก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอันเป็นสิ่งดึงดูดผู้บริโภคแล้ว ยังทำให้ได้โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกด้วย ผู้ประกอบการคงต้องรีบหันมาพิจารณาโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมกันบ้าง อย่าปล่อยให้ธุรกิจหลุดขบวนกระแสรักษ์โลก

ติดตามสาระความรู้ดี ๆ สำหรับธุรกิจ ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/finbiz

Stay Connected
Latest News