ศุภาลัย ผนึกกำลัง หอแว่น เดินหน้าสานต่อกิจกรรม “แว่นสร้างสุข” พร้อมลงพื้นที่แก้ปัญหาด้านสายตา โซนพระราม 2

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อ กิจกรรม “แว่นสร้างสุข” ปีที่ 2  ภายใต้โครงการ “ศุภาลัย สร้างดี” พร้อมจับมือกันทำความดีร่วมกับเพื่อนพันธมิตร บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับพี่น้องช่างก่อสร้าง ประจำโซนพระราม 2 จำนวนกว่า 120 คน เพื่อตอกย้ำภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตช่างก่อสร้างของศุภาลัยให้ดียิ่งขึ้น สู่เป้าหมายตัดแว่นสายตา 1,000 คน ภายในปี 2568 นี้
นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูงและแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศุภาลัย และ หอแว่น ยังคงร่วมมือสร้างดี สานต่อกิจกรรม “แว่นสร้างสุข” อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นสายตาให้กับช่างก่อสร้าง คนในครอบครัว รวมถึงลูกหลานช่างก่อสร้างที่มีปัญหาด้านสายตา และมีอายุถึงเกณฑ์ 12 ปีขึ้นไป เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ได้ทำกิจกรรม บริษัทฯ ได้รับคำขอบคุณและเสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มช่างก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันกิจกรรม แว่นสร้างสุข มียอดช่างก่อสร้างที่เข้ารับการตัดแว่นสายตามากกว่า 300 คน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณกว่า 1,500,000 บาท คืนการมองเห็นที่ชัดเจน คืนการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นให้กับครอบครัวช่างก่อสร้าง

ในปี 2567 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เตรียมพร้อมขยายความช่วยเหลือ ร่วมสร้างดีกับ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด ลงพื้นที่ให้บริการตรวจวัด และส่งมอบแว่นสายตาคุณภาพดี ให้กับช่างก่อสร้างและครอบครัว โดยเน้นขยายพื้นที่โซนปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้ครอบคลุมมากที่สุด ทั้งนี้เชื่อว่า กิจกรรม “แว่นสร้างสุข” ปีที่ 3 จะสามารถช่วยเหลือช่างก่อสร้างและครอบครัวได้กว่า 500 คน นำไปสู่การสร้างชีวิตที่ดี ต่อยอดถึงการทำงาน สร้างที่อยู่อาศัยที่ดี มีคุณภาพคืนสู่ลูกค้าศุภาลัยของเราทุกคนต่อไป

Stay Connected
Latest News