ผู้จัด iCreator Conference 2023 Presented by SUPALAI ชง ​7 นโยบาย ยกระดับวงการครีเอเตอร์ไทย เสนองบซื้อสื่อ ใชัหักภาษี 200% พร้อมบรรจุเป็นอาชีพ

คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ ผู้บริหารบริษัท เดอะ ซีโร่ พับบลิชชิ่ง จำกัด (The Zero Publishing) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ RAiNMaker และผู้จัดงาน  iCreator Conference 2023 Presented by SUPALAI  กล่าวเปิดโครงการในหัวข้อ “The Power of Creator Policy ร่วมผลักดันนโยบาย พลังใหม่แห่งวงการครีเอเตอร์ ” พร้อมนำเสนอ “7 นโยบายขับเคลื่อนวงการครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่สภา” เพื่อยกระดับวงการครีเอเตอร์​ไทย

เนื่องจาก Content Creator เป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่สนใจ และมีการเติบโต​มากกว่า 7% ในปีที่ผ่านมา ​แต่เป็นกลุ่มอาชีพใหม่ ทำให้ยังคงมีปัญหามากมายในวงการ และเป็นอาชีพที่ถูกมองข้าม และมีข้อจำกัดในการทำธุรกรรมต่างๆ ขณะที่​ความสำคัญของครีเอเตอร์​สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมได้

ดังนั้น ​จึงควร​ยกระดับวงการครีเอเตอร์เพื่อร่วมสร้าง​แรงกระเพื่อมสำคัญ ในการยกระดับวงการขึ้นไปอีกขั้น ผ่านการนำเสนอนโยบายทั้ง 7 ข้อ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมอาชีพครีเอเตอร์ให้ได้รับการรับรอง มีสิทธิ หรือสวัสดิการต่างๆ ไปจนกระทั่งส่งเสริมการศึกษาด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อสนับสนุนกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพครีเอเตอร์ในไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง โดยทั้ง 7 นโยบาย ประกอบด้วย

1. การควบคุมภาษีครีเอเตอร์ (CREATOR TAX) เนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาที่ใช้ในวงการครีเอเตอร์ที่มีเกือบหมื่นล้านบาท แต่ส่วนใหญ่มักหมดไปกับบการ Boost Post บนแพลตฟอร์มและไหลออกไปต่างประเทศ จึงอยากผลักดัน นโยบายการซื้อสื่อครีเอเตอร์ไทย สามารถหักภาษีได้ 200% รวมทั้งสนับสนุนครีเอเตอร์ภายในประเทศมากขึ้น รวมทั้งแพลตฟอร์มสนับสนุนอละอำนวยความสะดวกการจัดการทางภาษี เพื่อรักษาเม็ดเงินให้อยู่ภายในประเทศแทนการจ่ายให้กับแพลตฟอร์มทั้งหมด

2. การบรรจุให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอาชีพ (CREATOR AS A CAREER) เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในกลุ่มฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มอาชีพใด จึงควรบรรจุให้เป็นอาชีพ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพอย่างชัดเจน รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในวงการอย่างชัดเจน

3.  สวัสดิการ ประกันสังคมครีเอเตอร์  (REATOR’S SOCIAL WELFARE) เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านสวัสดิการของครีเอเตอร์ เช่น ประกันสังคมซึ่งปัจจุบันสมัคได้แค่มาตร 40 จึงต้องการผลักดันในการเพิ่มทางเลือกการใช้มาตรา 39 สำหรับผู้ต้องการจ่ายเงินเพิ่มเพื่อรับสวัสดิการที่มากขึ้นได้

4. การรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมครีเอเตอร์ไทย (CREATOR ASSOCIATION) สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเป็นสมาคม เพื่อดูแลทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ สวัสดิการหรือให้ความช่วยเหลือภายใน Community
5. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนครีเอเตอร์ (CREATOR FUND) การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนหรือขยายขอบเขตการทำงาน​ เช่น สนับสนุนทุนสำหรับอุปกรณ์ หรือการเช่าพื้นที่ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์  ​รวมทั้งตั้ง Creative Center เพื่อผลักดันให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาคอนเทนต์
6. การแจก VOUCHER สนับสนุนการทำคอนเทนต์ (CREATOR VOUCHER) เพื่อสนับสนุนการเสริมทักษะในการผลิตคอนเทนต์ ผ่านการแจก  Voucher ให้เรียนเสริมทักษะนอกห้องเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวงการครีเอเตอร์ได้ในงบ 2,000 บาทปี ต่อคน ภายใต้หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์เท่านั้น เช่น การเรียนยิง Ads, การเรียนวิธีการทำ SEO หรือการตัดต่อวิดีโอ เป็นต้น
7. ยกระดับการศึกษาสู่การเป็นครีเอเตอร์ (CREATOR CLASS)​ เพื่อเพิ่ม​ทางเลือกในการเสริมสร้างทักษะการเป็นครีเอเตอร์ในทุกระดับการศึกษา พร้อมยกระดับ​หลักสูตรการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน หรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดสู่การเป็นครีเอเตอร์

Stay Connected
Latest News

กลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของภาคเอกชนไทย กับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ มากว่า 7 ปี   พร้อมบริษัทในเครือ จับมือร่วมกับ UN ส่งต่อโลกที่ยั่งยืนสู่เจเนอเรชั่นถัดไป ภายใต้แคมเปญ “Central Group Love the Earth” (เซ็นทรัล กรุ๊ป เลิฟ ดิ เอิร์ธ)

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน