ENVICCO โชว์เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิต PCR PET พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ InnoEco ปลอดภัยระดับ Food Grade

เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น​แล้ว ว่าวันนี้เราสามารถนำพลาสติกใช้แล้วมาผ่านกระบวนการและผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR หรื​อ Post-Consumer Recycled Resin โดยสามารถ​นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สัมผัสอาหารได้

โดย ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ภายใต้ความร่วมมือของ 2 ผู้นำ อย่าง GC ผู้นำกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล ที่ได้ร่วมลงทุนกับ ALPLA ผู้นำระดับโลกในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ​โดยไม่มีข้อจำกัดด้านความหนาของบรรจุภัณฑ์

รวมทั้งจากอีกหลายหน่วยงานระดับโลก ทั้งองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA)  ในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR PET ภายใต้แบรนด์ InnoEco ​ที่สามารถ​สัมผัสอาหารได้

สำหรับพลาสติกรีไซเคิลที่ปัจจุบันผู้บริโภคเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เช่นเดียวกับแบรนด์อาหารและเครื่องดื่มระดับโลกที่มีการใช้อย่างแพร่หลายแล้วเช่นกัน เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่คนไทยอย่างเราๆ ก็ไม่ตกเทรนด์ และผู้บริโภคก็เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน​สู่การเกิดวงจร​ Circular Economy ได้อย่างสมบูรณ์

เพื่อสร้างความมั่นใจ​ ทาง ENVICCO จึงได้เปิดกระบวนการ​​ภายในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องได้เห็น เพื่อช่วยตอกย้ำความมั่นใจในคุณภาพระดับ Food Grade ของเม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET ที่มีคุณสมบัติและมีความปลอดภัยไม่ต่างจากเม็ดพลาสติกใหม่ เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สนับสนุน​การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มาก​ขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นพลาสติก PCR ได้ ​จะเป็นพลาสติกใช้แล้วที่มาจากครัวเรือนในประเทศไทยทั้ง 100%

กว่าจะมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

GC ร่วมกับ ENVICCO สร้างศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิลขึ้นในหลายจังหวัด เพื่อส่งเสริม​พฤติกรรมการแยกขยะอย่างถูกวิธี  รวมถึงสร้างระบบการบริหารจัดการขยะของชุมชนให้ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระยอง นครปฐม และจังหวัดอื่นๆ ​พร้อมทั้งนำแพลตฟอร์ม ‘GC YOUเทิร์น ​เข้ามาช่วยจัดการ ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง เพื่อส่งต่อให้​โรงงาน ENVICCO ไป​คัดแยกและทำความสะอาด ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก จนกลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ทำให้สามารถตรวจสอบกลับไปถึงแหล่งที่มาของพลาสติกใช้แล้ว (Traceability) ที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ว่าถูกเก็บรวบรวมมาจากบริเวณใดในประเทศไทย เพื่อเป็นเครื่อง​​ยืนยันได้ว่าเม็ดพลาสติกของ ENVICCO เป็นเม็ดพลาสติก PCR 100%

5 ข้อดีของการใช้พลาสติกรีไซเคิล PCR PET ภายใต้แบรนด์ InnoEco ทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากทั้ง อ.ย. ไทย สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป

– คุณภาพสูง สีสม่ำเสมอ แข็งแรง 100% ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป

– สะอาด ปลอดภัย ไร้สิ่งเจือปน ใช้สัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องความหนาของบรรจุภัณฑ์

– สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้

– ใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Circular Economy)

– ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต

สำหรับพลาสติก PCR ของ ENVICCO ในปัจจุบัน สามารถผลิตได้ 2 ประเภทคือ เม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET เกรดสัมผัสอาหาร ที่ผ่านกระบวนการคัดแยก และทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านกระบวนการอัดรีด กำจัดสิ่งเจือปน และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ จนได้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพระดับ Food Grade ไร้สารเจือปน สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารได้

สีของพลาสติก InnoEco PCR PET ​อาจจะเข้มขึ้นเล็กน้อย เพราะผ่านความร้อนในการฆ่าเชื้อ แต่ยังคงใสสะอาดเมื่อเทียบกับเม็ดพลาสติก PCR ทั่วไปในตลาด รวมทั้งเงื่อนไขในการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อมาใช้ในการผลิตที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก

สำหรับพลาสติก PCR อีกประเภท คือ เม็ดพลาสติก InnoEco PCR HDPE เกรดสำหรับบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านกระบวนการคัดแยกและล้างด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านกระบวนการอัดรีด และกระบวนการกำจัดกลิ่น จนออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีสีสม่ำเสมอและไม่มีกลิ่น สามารถนำไปหลอมขึ้นรูปเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน

การเปิดโอกาสให้พันธมิตรทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้องได้เห็นกระบวนการในการผลิตพลาสติก PCR ของ InnoEco นอกจากช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้มากขึ้นแล้ว ​ยังสามารถสะท้อนการขับเคลื่อนของ​ ENVICCO ได้เป็นอย่างดี ในฐานะผู้สนับสนุนแนวทาง Circular Economy ที่มุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว โดย ENVICCO มี​กำลังการผลิตที่ 45,000 ตัน/ปี แบ่งเป็นเม็ดพลาสติก InnoEco PCR PET จำนวน 30,000 ตัน/ปี และเม็ดพลาสติก InnoEco PCR HDPE จำนวน 15,000 ตัน/ปี เท่ากับช่วยลดขยะพลาสติกให้ประเทศไทยลงได้มากกว่า 60,000 ตัน/ปี รวมทั้งลดก๊าซเรือนกระจกได้ 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือ ปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 8.32 ล้านต้นเลยทีเดียว

Stay Connected
Latest News

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ผู้นำธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท  ชูจุดเด่น CGIF ค้ำประกัน เรทติ้ง AAA(tha) สูงสุดในตลาด ตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคมและเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567