“เซ็นทรัล ทำ” ส่งตรงข้าวจากแหล่งปลูกสู่มือคุณ พบข้าว 11 สายพันธุ์พื้นเมือง จาก 9 ชุมชน กว่า 7 จังหวัดทั่วประเทศ

“ข้าว” วิถีชีวิตของคนไทยที่ส่งต่อวัฒนธรรมทั้งการกินและการปลูกข้าวแต่ละสายพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนาน และเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก

โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการด้านความยั่งยืนดำเนินการโดยกลุ่มเซ็นทรัล มีเจตนารมย์ในการสืบสานและพัฒนา ข้าว สายพันธุ์ต่างๆ กว่า 11 สายพันธุ์พื้นเมือง มากกว่า 9 ชุมชน 7 จังหวัดทั่วประเทศ  ให้เป็นที่รู้จักและสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้คนในชุมชน พร้อมไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการยกระดับข้าวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

พบกับ เซ็นทรัล ทำ พาวิลเลียน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ข้าวดี ชีวิตดี” และพร้อมจำหน่ายข้าวทั้ง 11 สายพันธุ์พื้นเมือง ที่ร้าน Good Goods สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ หรือทาง www. centraltham.com/rice-fest

คุณพิชัย  จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ข้าว มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ข้าวบางชนิดมีคุณประโยชน์ในการรักษาและป้องกันโรค ถือว่าเป็นสินค้าเกษตรอันดับ 1 ของไทย และมีการส่งออกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทย รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้ประเทศ และยังมีคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือร่วมใจ ร่วมกันลงมือทำในการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งนับว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

โดยโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ได้ลงไปมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านและสอนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้คุณภาพของข้าวที่ดี โดยในครั้งนี้ “เซ็นทรัล ทำ” ได้นำสายพันธุ์ข้าวกว่า 11 สายพันธุ์ มาจาก 9 ชุมชน 7 จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านรสชาติและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ที่ เซ็นทรัล ทำ พาวิลเลียน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ข้าวดี ชีวิตดี”

โดยภายในงาน “เซ็นทรัล ทำ” พาวิลเลียน แบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้

– โซนที่ 1 ขายข้าวดี : เป็นข้าว 11 สายพันธุ์ ที่ดีที่สุดของประเทศ จาก 7 จังหวัด 9 ชุมชน  ไม่ว่าจะเป็น ข้าวไร่ดอกข่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า ตำบลตากแดด จังหวัดพังงา, ข้าวเบายอดม่วง กะช่องฮิลล์/นาหมื่นศรี จังหวัดตรัง, ข้าวผกาอำปึล ข้าวเนียงกวง ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทฤษฎีใหม่คอโค จังหวัดสุรินทร์, ข้าวหอมมะลิแดง สหกรณ์เกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จังหวัดสุรินทร์, ข้าวเหนียวสันป่าตอง สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จากวิสาหกิจชุมชนไร่กลิ่นโคนสาปควาย จังหวัดเชียงราย, ข้าวกล้องดอยพื้นเมือง (บือโปะโละ บือพะโคะ บือพะทือ) วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปภูแจ่มใสและผ้าทอมือบ้านแม่ลานคำ จังหวัดเชียงใหม่, ข้าวเหนียวดำลืมผัว วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว จังหวัดตาก และข้าวสังข์หยด วิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพัทลุง และของแห้งทานคู่ข้าว

– โซนที่ 2 ทำของดี : เป็นกิจกรรม workshop ปั้นโอนิกิริจากข้าวไทย และทำเทียนหอมจากไขถั่วเหลือง (Soy wax) กลิ่นข้าวหอมมะลิ

– โซนที่ 3 กินอร่อยดี : โอมากาเสะข้าวไทย โดยได้เชฟเทพ,เชฟแบล็ค และเชฟจากร้าน Spaghetti Factory มารังสรรค์เมนูที่ทำจากข้าว 11 สายพันธุ์พื้นบ้านไทย ทำให้การกินข้าวโอมากาเสะจะไม่ธรรมดาอีกต่อไป

– โซนที่ 4 เรื่องราวดีดี : กิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับข้าว “ทำทุกคำให้ดี” ต้องทำทันที “เริ่มจากข้าวบนต้น​ สู่ข้าวบนจาน” โดยได้รับเกียรติจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตัวจริงที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์จากการลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาให้ข้าวทุกคำเป็น “คำที่ดี” จากความหลงใหลสู่เรื่องราวข้าวกับชีวิต และพบกับนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวสายพันธุ์ข้าวและชุมชนผู้ปลูกข้าวที่สนับสนุนโดย เซ็นทรัล ทำ

– โซนที่5 ช้อปสินค้าดี: โซนสุดท้ายที่ยกร้าน Good Goods มาไว้ในงาน โดยมีทั้ง cafe และโซนสินค้าชุมชน ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้าว และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของแต่ละชุมชนมาจำหน่าย อาทิ กระเป๋าสานไม้ไผ่จากกลุ่มจักรสานไม้ไผ่หวาย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, สบู่ข้าวก่ำ (Black Sticky Rice Soap), สบู่ข้าวหอมมะลิ (Jasmine Rice Soap), สบู่ข้าวมันปู (Red Cargo Rice Soap), ข้าวจากภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ข้าวหอมะลิจันกะผัก และข้าวหอมปทุมธานี/ข้าวกล้องปทุมธานี พร้อมเปิดตัว น้ำหอมข้าว ที่ใช้ข้าวหอมมะลิเป็นวัตถุดิบหลัก เป็นกลิ่นที่ทำให้นึกถึงน้ำค้างยามเช้าในนาข้าว

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากตัวแทนชุมชนที่ปลูกข้าว อาทิ คุณวิมลมาศ  จิตการ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ดอกข่า ตำบลตากแดด จังหวัดพังงา, คุณจิรวัฒน์ วิระพรสวรรค์  กรรมการผู้จัดการ กะช่องฮิลล์ เต็นท์ รีสอร์ท จังหวัดตรัง ผู้ปลูก “ข้าวเบายอดม่วง”, คุณสราวุธ วงค์กาวิน สมาชิกสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด  จ.เชียงใหม่ ผู้เพาะปลูกข้าวเหนียวสันป่าตอง, คุณโฆษิต แสวงสุข สหกรณ์เกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท และวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุรินทร์  ผู้เพาะปลูกข้าวหอมมะลิแดง, คุณนักสิทธิ์ อุ่นจิต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสุรินทร์ ผู้เพาะปลูกข้าวผกาอำปึล,ข้าวเนียงกวง และข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เป็นต้น ภายใต้ โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการปลูกข้าว วัฒนธรรม และการกินอยู่ของคนโบราณ ที่มีข้าวเป็นการขับเคลื่อนวิถีชีวิตอยู่ผู้คน

สามารถหาซื้อข้าวทั้ง 11 สายพันธุ์พื้นเมืองนี้ได้ที่ ที่ร้าน Good Goods สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ หรือทาง www. centraltham.com/rice-fest ติดตามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/CentralTham และ www.facebook.com/centralgroupthailand

Stay Connected
Latest News

มาแล้วกับงานสัมมนาสุดจึ้ง CP ALL Influencer Trend 2024 #4 กับธีม “PRIDE MONTH” พบกับเทคนิค“สร้างตัวตนให้โดดเด่น ในยุคที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย” 9 มิ.ย.67 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้…ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!