จีเอเบิล ประกาศผลประกอบการ ปี 2566 รายได้และแบ็คล็อคสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายได้ Software Platform ที่เป็น Growth Engine เติบโตสูง 71% จากปีก่อน มุ่งสร้างนิวไฮต่อเนื่อง

จีเอเบิล (GABLE) ประกาศผลการดำเนินงานปี 2567 ยังคงความแข็งแกร่งและเติบโต โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 5,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน และมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) 4,544 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาส 3 ปี 2566

ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE เปิดเผยว่า แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนและความผันผวนทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายได้จากการขายและบริการ รวมถึงแบ็คล็อคสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในส่วนที่เป็น Growth Engine มีรายได้จากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกัน

นางสาวรวีรัตน์ สัจจวโรดม ประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการ 5,338 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน มีกำไรขั้นต้น 1,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับร้อยละ 21 ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน หากไม่นับรวมค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงรายได้อื่น กลุ่มบริษัทฯ จะมีกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน นอกจากนี้ปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง (Recurring Income) เกือบครึ่งของรายได้ ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในระดับ 4,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาส 3 ปี 2566 รองรับการรับรู้รายได้ในอนาคต และมี Backlog ที่พร้อมรองรับรายได้ในปี 2567 แล้วกว่า 2,753 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งของเป้าหมายรายได้ในปี 2567

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้เติบโต 5-15% ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องจากปี 2566 โดยรักษาอัตรากำไรขั้นต้นระดับ 20-22% ใกล้เคียงกับปีก่อน พร้อมเป้าหมายรายได้ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง (Recurring Income) มากกว่า 50% และเป้าหมาย Backlog สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 4,500-5,500 ล้านบาท

จากความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง และการมีวินัยทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนที่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน ในระดับ 0.02 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่ระดับ 0.59 เท่า ซึ่งการมีหนี้สินอยู่ในระดับต่ำ รองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพต่อการเติบโตที่สูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.2890 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 80% ของกำไรสุทธิรวม G-Able ในฐานะ Tech Enabler ผู้นำดิจิทัลโซลูชันชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสำหรับองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน IT และ Digital Solutions ที่หลากหลายและครบวงจร พร้อมผลักดันแต้มต่อในทุกความสำเร็จของทุกภาคธุรกิจ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงและวิสัยทัศน์ระดับสากล

“จีเอเบิล เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มของตนเอง (Software Platform) และมีการเติบโตในระดับสูง โดยในช่วงปี 2566 รายได้จากกลุ่มธุรกิจบริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้นในระดับสูงเกิน 50% และเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ ที่เหนือกว่าคู่แข่ง โดยกลุ่มซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มถือเป็น Growth Engine ที่พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยังต่อยอดไปยังซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มด้านอื่นๆ ที่มีศักยภาพรวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ” ดร.ชัยยุทธ กล่าวทิ้งท้าย

Stay Connected
Latest News